Вы здесь

Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетентнісному підході

Автор: 
Данилова Ольга Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004624
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ ТРАДИЦІЙНОГО ТА САМОСТІЙНОГО
НАВЧАННЯ
1. 1. Аналіз сучасних підходів, методів та моделей для підтримки самостійного
навчання
1.2. Порівняння характеристик традиційного та самостійного навчання
1.3. Інформаційні технології та комп'ютерні системи підтримки навчання
1.4. Аналіз ступеня підтримки самостійного навчання існуючими комп’ютерними
системами навчального призначення
1.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЛЯ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ
2.1. Компетентнісний підхід та модель компетенцій
2.2. Метод злиття таксономій компетенцій
2.3. Вимоги до інформаційної технології підтримки самостійного навчання, що
базується на компетенціях
2.4. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ПОБУДОВА ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА
КОМПЕТЕНТНІСНОМУ ПІДХОДІ
3.1. Модель самостійного учня
3.2. Метод підбору та впорядкування навчальних ресурсів для навчання
професійним компетенціям
3.3. Пошук індивідуального маршруту навчання та алгоритм побудови
індивідуального навчального курсу
3.4. Система критеріїв оцінки якості послуг в інформаційній технології
підтримки самостійного навчання
3.5. Висновки до
розділу
РОЗДІЛ ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОГО НАВЧАННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
4.1. Загальна характеристика
4.2. Технологічні особливості побудови КСПСН
4.3.Дослідження рівня ефективності застосування КСПСН
4.4. Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК А Професіограма проектувальника дистанційних навчальних курсів
ДОДАТОК Б Таксономії ключових компетенцій
ДОДАТОК В Акти впровадження
ДОДАТОК Г Авторські свідоцтва
СПИСОК