Вы здесь

Удосконалення технології перероблення ефірних олій з отриманням харчових натуральних ароматизаторів

Автор: 
Чепель Наталія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004638
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
ПОЗНАЧЕНЬ.
ВСТУП…………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЬ І РОЗРОБОК В ТЕХНОЛОГІЇ
АРОМАТИЗАТОРІВ………………………………………….
1.1. Природа аромату та його вплив на організм людини…………………
1.2. Сучасний стан і стратегія розвитку індустрії ароматизаторів…………
1.2.1. Сучасні уявлення про харчові ароматизатори. Порівняльна характеристика
ароматизаторів, які застосовуються у харчовій
промисловості…………………………………………………………………1.2.2. Розгляд ринку ароматизаторів в
світі і на Україні…………………
1.2.3. Теоретичні і технологічні аспекти виробництва ароматизаторів…
1.2.4. Аналіз сучасних розробок натуральних ароматизаторів…………
1.3. Використання ефірних олій як харчових ароматизаторів…………
1.3.1. Узагальнена характеристика ефірних олій як носіїв природного
аромату…………………………………………………………………………
1.3.2. Терапевтичні властивості ефірних олій ……………………………
1.3.3. Застосування ефірних олій у харчових технологіях…………………
1.4. Сучасні технології ароматизаторів на основі ефірних олій…………
1.5. Теоретичний аналіз фракційної перегонки ефірних олій…………….
ВИСНОВКИ ЗА
РОЗДІЛОМ ……………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ОБ'ЄКТИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………….
2.1. Об’єкти досліджень………………………………………………………
2.2. Методи досліджень……………………………………………………….
2.2.1. Методи досліджень ефірної олії кропу, продуктів її перероблення та
ароматизаторів……………………………………………………………
2.2.2. Методи досліджень лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв….
2.2.3. Газохроматографічні дослідження ароматичних речовин модельної суміші,
ефірної олії кропу, продуктів її перероблення та ароматизаторів
РОЗДІЛ 3. ВИБІР ЕФІРНОЇ ОЛІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇЇ
ХАРАКТЕРИСТИК…………………………………………………………
3.1. Вибір ефірної олії для технології її перероблення з отриманням харчових
натуральних ароматизаторів …………………………………….
3.2. Дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників ефірної олії
кропу………………………………………………………………………
3.3. Газохроматографічний аналіз компонентного складу ефірної олії
кропу…………………………………………………………………………….
3.3.1. Розроблення методики газохроматографічного аналізу об’єктів
дослідження……………………………………………………………………
3.3.2. Дослідження компонентного складу ефірної олії кропу за розробленою
методикою газохроматографічного аналізу…………………
3.4. Теоретичні передумови отримання фракцій ефірних олій…………….
3.4.1. Розрахунок теоретичних параметрів отримання фракцій ефірної олії
кропу……………………………………………………………………………
3.5. Дослідження способу і робочих режимів фракційної перегонки ефірної олії
кропу………………………………………………………………
3.5.1. Розробка автоматизованої дослідної установки вакуумного фракціонування
ефірних олій………………………………………………….
3.5.2. Експериментальне фракціонування ефірної олії кропу ………………
3.6. Дослідження органолептичних та фізико-хімічних показників фракцій ефірної
олії кропу………………………………………………………………
3.7. Визначення компонентного складу фракцій ефірної олії кропу………
ВИСНОВКИ ЗА
РОЗДІЛОМ ……………………………………………….
РОЗДІЛ 4. ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ ХАРЧОВИХ
АРОМАТИЗАТОРІВ……………………………………………………………
4.1. Основні стадії удосконалення технології перероблення ефірних олій з
отриманням харчових натуральних ароматизаторів…………………………
4.2. Розробка комп'ютерної програми "ОПТИМАЛЬНЕ
КОМБІНУВАННЯ"……………………………………………………………
4.2.1. Теорія задач оптимізації композиційного складу ароматизатора…….
4.2.2.Прикладна комп’ютерна програма "ОПТИМАЛЬНЕ
КОМБІНУВАННЯ"……………………………………………………………
4.3. Розробка рецептур харчових натуральних ароматизаторів ……………
4.3.1.Розробка базових основ комбінаційних ароматизаторів……………
4.3.2. Харчовий натуральний композиційний ароматизатор "Кріп – елітний
аромат"…………………………………………………………………
4.3.3. Харчовий натуральний композиційний ароматизатор "Пряний
лимон"………………………………………………………………………….
4.3.4. Харчові натуральні ароматизатори на основі окремих фракцій ефірної олії
кропу………………………………………………………………
4.4. Встановлення вимог для промислового отримання харчових натуральних
ароматизаторів…………………………………………………
ВИСНОВКИ ЗА
РОЗДІЛОМ ……………………………………………
РОЗДІЛ 5. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ…
5.1. Розробка рецептур алкогольних напоїв……………………………….
5.1.1. Особлива горілка "Капітан"……………………………………………
5.1.2. Десертний напій "Подружжя"…………………………………………
5.1.3. Безалкогольний напій "Котик Леопольд"……………………………
5.2. Встановлення рекомендованих кількостей застосування розроблених
ароматизаторів в технології напоїв……………………………………………
ВИСНОВКИ ЗА
РОЗДІЛОМ ……………………………………………….
РОЗДІЛ 6. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ХАРЧОВИХ АРОМАТИЗАТОРІВ
6.1. Вплив умов зберігання на споживчі властивості продукту……………
6.1.1. Вплив умов зберігання на органолептичні показники натуральних
ароматизаторів на основі ефірних олій………………………………………
6.1.2. Вплив умов зберігання на фізико-хімічні показники натуральних
ароматизаторів із ефірних олій……………………………………………….
6.1.3. Показники безпеки натуральних ароматизаторів із ефірних олій…
6.2. Прогнозування можливого оздоровчого впливу компонентів натуральних
ароматизаторів на організм людини………………………….
ВИСНОВКИ ЗА
РОЗДІЛОМ …………………………………………………
ВИСНОВКИ ДО ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ………………………………
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
Список