Вы здесь

Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем

Автор: 
Олексін Михайло Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004646
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Оптичні транспортні системи на основі технології спектрального
ущільнення каналів
1.1. Оптичні транспортні системи, їх параметри і структура
1.2. Технології спектрального ущільнення каналів, параметри, обмежуючі фактори
і моделювання DWDM систем.
1.3. Поляризаційна модова дисперсія і її компенсація
1.4. Нелінійні ефекти в оптичному волокні і способи їх зменшення
1.5. Джиттер і його класифікація
1.5. Коефіцієнт помилок BER
1.6. Висновки до
розділу
Розділ 2. Вимірювання параметрів оптичних мереж, аналіз світлового
випромінювання, нелінійних ефектів і визначення коефіцієнта бітової помилки
2.1. Огляд методів аналізу поляризованого світлового випромінювання
2.2. Вектор Джонса однорідної плоскої хвилі
2.3. Матриці Джонса оптичних пристроїв і поширення світла в анізотропних
середовищах
2.5. Обчислення впливу нелінійних ефектів
2.5.1. Вимушене (зворотнє) розсіювання Бріллюена
2.5.2. Стимульоване розсіювання Рамана
2.5.3. Фазова самомодуляція
2.5.4. Перехресна фазова модуляція
2.5.5. Чотирьохвильове змішування
2.6. Вимірювання поляризаційної модової дисперсії.
2.6.1. Вимірювання диференціальної групової затримки ОВ.
2.7. Вимірювання джиттера.
2.8. Вимірювання коефіцієнта бітової помилки.
2.8.1. Норми на параметри помилок систем передачі
2.8.2. Телекомунікаційні BER аналізатори
2.9. Висновки до
розділу
Розділ 3. Розробка аналітико-статистичної моделі оптичної транспортної системи
та її дослідження
3.1. Вимоги до моделі оптичної транспортної системи
3.2. Визначення параметрів і змінних моделі
3.3. Побудова концептуальної моделі
3.4. Перехід від концептуальної до блочної моделі
3.4.1. Хроматична дисперсія
3.4.2. Нелінійні ефекти
3.4.3. Поляризаційно-модова дисперсія
3.4.4. Втрати потужності каналів системи DWDM
3.4.5. Втрати міжсимвольної інтерференції
3.4.6. Джиттер
3.4.7. Ідентифікація та розрахунок око-діаграми
3.5. Розрахунок показників якості каналу цифрової оптичної системи передачі
інформації
3.6. Розробка блок-схеми і програмна реалізація алгоритму моделювання ОТС.
3.7. Початкове налаштування моделі.
3.8. Планування експериментів з моделлю.
3.9. Моделювання оптичної транспортної системи.
3.9.1. Дослідження моделі ОТС з постійним для всіх каналів значенням ПМД.
3.9.2. Дослідження моделі ОТС з випадковою зміною ПМД.
3.9.3. Дослідження залежності коефіцієнта бітової помилки від джиттера.
3 Перевірка адекватності моделі
31. Моделювання диференціальної групової затримки
32. Порівняння розподілів ДГЗ за критерієм Колмогорова-Смірнова
Висновки до
розділу 3.
Розділ 4. Підвищення ефективності функціонування оптичної транспортної
системи
4.1. Дослідження впливу ефекту чотирихвильового змішування на параметри
оптичної системи передавання.
4.2. Дослідження коефіцієнта бітової помилки системи зі спектральним
ущільненням каналів.
4.3. Дослідження джиттера і зменшення його впливу в оптичних транспортних
системах.
4.4. Схема компенсації ПМД системи передавання зі спектральним ущільненням
каналів.
4.4.1. Структура і розподіл ДГЗ волоконно-оптичної системи передавання зі
спектральним ущільненням каналів (DWDM)
4.4.2. Схема компенсації ПМД системи на основі модулятора і зворотного
каналу
4.3. Порівняння ВОСПІ з компенсацією і без компенсації ПМД
4.5. Дослідження ефективності використання запропонованих рішень.
4.6. Висновки до
розділу
Висновки
Список