Вы здесь

Особливості перебігу та лікування хронічної серцевої недостатності у осіб похилого та старечого віку

Автор: 
Свинтозельський Олександр Олексійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004654
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначеннь……………………………………
Вступ……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Огляд літератури………………………………………
1.1. Сучасні уявлення про етіопатогенез серцевої недостатності………
1.2. Особливості перебігу серцевої недостатності в похилому та старечому
віці…………………………………………………………………
1.3. Терапевтичні підходи до лікування серцевої недостатності у осіб похилого
та старечого віку……………………………………………….
РОЗДІЛ 2. Загальна методика та основні методи
дослідження………………………………….……….………….
2. Клінічна характеристика обстежених пацієнтів….……….
2.2. Методи дослідження.……………………………
2.3.Методи статистичного опрацювання результатів дослідження…….
РОЗДІЛ 3. Оцінка стану кардіогемодинаміки, варіабельності серцевого ритму,
Рівня Натрій-уретричного пептиду, КЛІНІЧНого СТАТУСУ ТА ЯКості ЖИТТЯ ХВОРИХ
хронічною СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ похилого і старечого віку………………………………………
Розділ Вивчення впливу Комплексної (базисної) терапії та терапії, що
додатково включає метопролол або бісопролол, на стан кардіогемодинаміки,
варіа-бельність серцевого ритму, Рівень Натрійуретичного пептиду, КЛІНІЧНий
СТАТУС І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ХВОРИХ ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ похилого і
старечого віку……………………………………………………….
4.1. Структурно – функціональний стан міокарда, варіабельність серцевого ритму,
рівень мозкового натрійуретичного пептиду, клінічний статус і якість життя у
хворих з серцевою недостатністю похилого і старечого віку на тлі базисної
терапії……………………………………
4.2. Структурно – функціональний стан міокарда, варіабельність серцевого ритму,
рівень мозкового натрійуретичного пептиду, клінічний статус і якість життя у
хворих з серцевою недостатністю похилого і старечого віку на тлі комплексної
терапії, що включає метопролол
4.3. . Структурно – функціональний стан міокарда, варіабельність серцевого
ритму, рівень мозкового натрійуретичного пептиду, клінічний статус і якість
життя у хворих з серцевою недостатністю похилого і старечого віку на тлі
комплексної терапії, що включає бісопролол.
4.4. Порівняльна оцінка впливу комплексної терапії та терапії, що включає
метопролол або бісопролол, на структурно-функціональний стан міокарда,
варіабельність серцевого ритму, рівень натрійуретичного пептиду, клінічний
статус і якість життя у хворих хронічною серцевою недостатністю похилого і
старечого віку.
РОЗДІЛ 5. Безпека медикаментозної терапії, що включає метопролол АБО
бісопролол, у хворих з ХРОНІЧНОЮ серцевою недостатністю похилого і старечого
віку…………………………………………………………
РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Висновки……………………………………………………………
Практичні рекомендації…………………………………………
СПИСОК