Вы здесь

Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз

Автор: 
Воронюк Олександр Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004657
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП –
РОЗДІЛ ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОМЕНА
НІГІЛІЗМУ –
1.1. Феномен нігілізму як предмет філософського осмислення
1.2. Філософські вчення Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: аналіз джерельної
бази
РОЗДІЛ  АКТИВНИЙ НІГІЛІЗМ МАКСА ШТІРНЕРА ТА ФРІДРІХА НІЦШЕ ЯК ІСТОРІЯ
ДЕВАЛЬВАЦІЇ ЦІННОСТЕЙ ПЛАТОНО-ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ –
2.1. Європейська історія ідеалізму у філософській інтерпретації Макса Штірнера
2.2. Поглиблення активного нігілізму в філософії Фрідріха Ніцше
2.3. Концепція європейського нігілізму Ф. Ніцше
2.3.1. Декадентська суть метафізики та три форми нігілізму
2.3.2. Контроверза активного та пасивного нігілізму в контексті вимоги
переоцінки усіх цінностей
РОЗДІЛ  МАКС ШТІРНЕР ТА ФРІДРІХ НІЦШЕ У СПРОБАХ ФІЛОСОФУВАННЯ "ПО ТОЙ БІК
ДОБРА І ЗЛА" (НІГІЛІЗМ ЯК ПОДОЛАННЯ ТА СТВЕРДЖЕННЯ ІДЕАЛІВ) –
3.1. Егоїзм як основа нової системи цінностей (від утилітарного еготеїзму
Єдиного до альтруїзму надлюдини)
3.2. Нелінійний характер позитивних програм М. Штірнера та Ф. Ніцше
3.3. М. Штірнер та Ф. Ніцше у пошуках нового соціального порядку
ВИСНОВКИ –
СПИСОК