Вы здесь

Методи та засоби формування послуг комп'ютерно-телефонної інтеграції з підвищеним рівнем безпеки для інтелектуальних мереж

Автор: 
Поліновський Вячеслав Васильович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004669
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
перелік умовних СКОРОЧЕНЬ
Актуальність теми
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Мета і завдання дослідження.
Наукова новизна одержаних результатів
Практичне значення одержаних результатів
Особистий внесок здобувача
Апробація результатів дисертації
Публікації
Розділ 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КОМП?ЮТЕРНО-ТЕЛЕФОННОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
1.1. Розвиток КТІ завдяки відкритим стандартам
1.2. Концепція створення інтелектуальних систем КТІ
1.3. Аналіз апаратно-функціональних ресурсів КТІ
1.3.1. Апаратно-функціональні ресурси голосових плат
1.3.2. Апаратно-функціональні ресурси факсимільних плат
1.3.3. Апаратно-функціональні ресурси плат для IP-телефонії
1.3.4. Спеціалізовані DSP-плати для аудіоконференцій
1.3.5. Плати розпізнавання голосових команд абонента
1.3.6. Інтерфейсні плати та голосові плати без інтерфейсу з лінією
1.4. Інтерфейси та стандарти для розробки послуг КТІ
1.4.1. TAPI: особливості застосування
1.4.2. TSAPI: особливості застосування
1.4.3. Порівняльний аналіз TAPI та TSAPI
1.4.4. JAVA Telephony API (JTAPI)
1.4.5. SDK Dialogic
1.5. Аналіз підходів до розробки послуг КТІ
1.5.1. Генератори послуг
1.5.2. Процедурні мови
Висновки до
розділу
Розділ . Методи Та ЗАСОБИ формалізації РЕСУРСІВ КТІ для синтезу функціонально
повних послуг
2.1. Методи та засоби формалізації ресурсів КТІ
2.2. Аналіз та декомпозиція основних функцій і послуг КТІ
2.3. Метод синтезу послуг КТІ з формалізованих об’єктів
2.4. Розробка універсального функціонально повного середовища для синтезу
послуг КТІ
2.4.1. Аналіз та оцінка цілісності УФПС для синтезу послуг КТІ
2.4.2. Синтез послуг на основі УФПС
2.5. Обрахунок часу передавання керуючих сигналів
Висновки до
розділу
Розділ 3. Розробка МЕтодів, Способів і засобів підвищення безпеки у
комп’ютерній телефонії
3.1. Методи, способи та засоби підвищення безпеки у КТІ
3.1.1. Методи та засоби автентифікації в послугах КТІ
3.1.2. Методи та засоби цілісності в послугах КТІ
3.1.3. Методи та засоби конфіденційності в послугах КТІ
3.1.4. Методи забезпечення невідмовності в системах КТІ
3.2. Способи підвищення рівня безпеки КТІ на основі ВІК-ВАК-технологій з
використанням таймерних принципів
3.2.1. Підвищення рівня безпеки на основі таймерних принципів
3.2.2. Алгоритм зчитування кодової послідовності
3.3. Алгоритми підвищення рівня безпеки КТІ на основі ВІК-ВАК- технологій
3.3.1. Алгоритм автентифікації користувачів на основі ВІК
3.3.2. Алгоритми захисту факсової інформації в КТІ
3.4. Розробка УФПС для синтезу послуг підвищення безпеки КТІ
Висновки до
розділу
Розділ 4. Реалізація методів синтезу послуг КТІ та підвищення безпеки
4.1. АПК “Комп’ютерна телефонія” для синтезу послуг КТІ
4.2. АПК “МодемПро”, що демонструє можливості середовища умов
4.3. АПК «Персоналізація» для підвищення безпеки при автентифікації в послугах
КТІ
4.4. АПК «CryptoFax» для захисту факсових повідомлень в послугах КТІ
4.5. Оцінювання часу злому систем, побудованих з використанням ВІК-ВАК
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК