Вы здесь

Профілактика післяопераційних ускладнень та ендогенної інтоксикації при оперативному лікуванні гострої непрохідності кишок (клініко-експериментальне дослідження).

Автор: 
Хуторянський Михайло Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004707
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………………
ВСТУП…………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Сучасний стан проблеми лікування хворих на гостру
непрохідність кишок…………………….……………………….…
1.2. Сучасні погляди на патогенез гострої непрохідності
кишок та механізми розвитку ускладнень……………….…
1.3. Сучасні підходи до лікування хворих
на гостру непрохідність кишок……………………….….……………
1.4. Роль методів детоксикації та деконтамінації кишкового
тракту в комплексному лікуванні хворих на гостру
непрохідність кишок…….………………………………………………
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
2.1. Характеристика експериментальних методів дослідження………
2.1.1. Методи оперативного втручання та моделювання
патології в експерименті…………………………………….…….
2.1.2. Морфологічні дослідження……………………….……….
2.1.3. Електронно-мікроскопічні дослідження………….…….…
2.1.4. Мікробіологічні дослідження…………….…………………
2.1.5. Вивчення сорбційних властивостей композиції……………
2.2. Аналіз клінічного матеріалу……….……………………………
2.2.1. Загальна характеристика хворих групи
порівняння І та основної групи І……………………………….….
2.2.2. Загальна характеристика хворих групи
порівняння ІІ та основної групи ІІ…………………………….…
2.2.3. Загально-клінічні методи дослідження…………………
2.2.4. Лабораторні та інструментальні методи дослідження….…
2.2.5. Об’єм лікувальних заходів у хворих на гостру
непрохідність кишок…………………………………………….
2.3. Статистична обробка отриманих результатів……….………….
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШОК…………………………………….
3.1. Результати оперативного лікування хворих на гостру
непрохідність кишок, яким не проводилась резекція кишки……….…
3.2. Результати оперативного лікування хворих на гостру
непрохідність кишок, яким проводилась резекція кишки…….…….…
РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ОПЕРАТИВНОГО
ЛІКУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГОСТРОЇ
СТРАНГУЛЯЦІЙНОЇ НЕПРОХІДНОСТІ ТОНКОЇ КИШКИ ………………
4.1. Стан мікрофлори та морфологічні зміни кишкової стінки,
печінки та нирок за експериментальної
гострої странгуляційної непрохідності тонкої кишки………………….
4.2. Результати лікування гострої експериментальної
странгуляційної непрохідності тонкої кишки
за загальноприйнятими методиками……………………………….
РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
МЕТОДУ ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ГОСТРОЇ НЕПРОХІДНОСТІ КИШОК………. ……………
5.1. Обґрунтування доцільності використання композиції
сорбентів та сучасних детергентів для проведення ентеросорбції…
5.2. Порівняльна оцінка впливу композиції на кишкові бактерії…
5.3. Результати ентеросорбції Ентеросгелем при гострій
експериментальній странгуляційній непрохідності тонкої кишки……
5.4. Результати ентеросорбції Cиліксом при гострій
експериментальній странгуляційній непрохідності тонкої кишки….
5.5. Оцінка ефективності розробленого способу ентеросорбції
при оперативному лікуванні гострої експериментальної
странгуляційної непрохідності тонкої кишки…….……………………
РОЗДІЛ 6. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ
МЕТОДИК ПРОФІЛАКТИКИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРУ НЕПРОХІДНІСТЬ КИШОК ….
6.1. Результати оперативного лікування гострої
непрохідності кишок за розробленими методиками
у хворих, яким не проводилась резекція кишки….………………
6.2. Результати оперативного лікування гострої
непрохідності кишок за розробленими методиками
у хворих, яким проводилась резекція кишки………………………
АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ
ВИСНОВКИ.
ПРАКТИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ.
СПИСОК