Вы здесь

Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і нафтостирилу

Автор: 
Погорєлова Ірина Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004729
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

зміст
Вступ
Розділ
Гетероциклічні і ароматичні сульфохлориди та сульфаміди: синтез, властивості,
технологія (Літературний огляд)
1.1.
Вступ. Органічний синтез і високі технології
1.2.
Шляхи отримання сульфохлоридів
1.2.1.
Пряме сульфохлорування аренів
1.2.2.
Непряме введення сульфохлоридної групи
1.2.2.1.
Отримання сульфохлоридів з сульфокислот
1.2.2.2.
Отримання сульфохлоридів з інших сіркувмісних сполук
1.2.2.3.
Синтез сульфохлоридів з участю діоксиду сірки
1.3.
Синтез сульфамідів
1.4.
Промислова технологія отримання ароматичних і гетероциклічних сульфохлоридів
Розділ
Експериментальна частина. Синтез сульфохлоридів нафтостирилу, -метилурацилу і
продуктів на їх основі
2.1.
Постановка задачі
2.2.
Методика дослідження кінетичних характеристик процесу
2.3.
Синтез нафтостирилсульфохлориду і продуктів на його основі
2.3.1.
Сульфохлорування нафтостирилу і його N-заміщених
2.3.2.
Синтез нафтостирилтіолу і його S-алкілзаміщених
2.4.
Розробка технології синтезу -метилурацилсульфохлориду і сульфамідів на його
основі
2.4.1.
Постановка задачі
2.4.2.
Стадія сульфохлорування -метилурацилу
2.4.3.
Дослідження виділення -метилурацилсульфохлориду
2.4.4.
Підбір оптимального режиму сульфохлорування
2.4.5.
Результати дослідження деяких кінетичних характеристик процесу сульфохлорування
2.5.
Синтез бібліотеки сульфамідів на основі
-метилурацилсульфохлориду
2.5.1.
Синтез сульфамідів на основі аміаку, гідразину і аліфатичних амінів
2.5.2.
Синтез сульфамідів на основі ароматичних амінів
2.5.3.
Синтез сульфамідів на основі гетероциклічних амінів похідних сечовини і
меркаптанів
2.5.4.
Дослідження біологічної активності
-метилурацилсульфамідів
Розділ
Технологічне оформлення процесу отримання
сульфохлоридів
3.1.
Розрахунок мінімальної кількості льоду на стадії виділення
3.1.1.
Вихідні дані до разрохунку
3.1.2.
Теловий баланс стадії виділення
3.1.3.
Розрахунок інтегральних теплот розчинення кислот
3.1.4.
Розрахунок теплоємності розчину електроліту
3.1.5.
Комп'ютерна реалізація і результати розрахунків
3.2.
Опис технологічного та апаратурного оформлення процесу
3.2.1.
Апаратурне оформлення процесу
3.2.2.
Опис технологічного процесу
Розділ
Моделювання процесу
розділення газової суміші хлороводню і диоксиду сірки –
відходів виробництва сульфохлоридів
4.1.
Опис моделі
4.2.
Вибір
розділяючої системи
4.3.
Результати моделювання і їх інтерпретація
Розділ
Методики аналізів та синтезу сульфохлоридів
і сульфамідів на їх основі
5.1.
Методики очищення сировини і аналізу отриманих
продуктів
5.
Синтез сульфохлоридів і сульфокислот -метилурацилу і нафтостирилу
Висновки
Література
Додаток А
Додаток Б
Вступ
Актуальність