Вы здесь

Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин і підрозділів сухопутних військ

Автор: 
Литвиненко Наталія Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004733
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ЗДІЙСНЕННЯ МАРШУ ЧАСТИНАМИ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК, ТА ШЛЯХИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ
1.1. Вплив характеристик місцевості на ефективність здійснення маршу частинами
сухопутних військ
1.2. Визначення оперативно–тактично значимих об’єктів (ОТЗ), характеристик та
ознак місцевості
1.3. Обґрунтування переліку та змісту розрахункових задач аналізу
фізико-географічних факторів, що впливають на ефективність здійснення маршу
частинами сухопутних військ
1.4. Особливості та обґрунтування створення транспортних геоінформаційних
систем військового призначення
1.5. Постановка наукового завдання
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ МАРШРУТІВ
ПЕРЕСУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ І ВЕДЕННІ БОЙОВИХ ДІЙ
2.1. Визначення і класифікація об’єктів та маршрутів пересування військ
2.2. Модель пересування рухомого об’єкта
2.3. Показники ефективності пересування рухомих об’єктів і критерії
оптимальності маршруту
2.4. Базовий алгоритм вирішення задачі про найкоротший шлях у мережі
2.5. Математична формалізація і алгоритми розв’язання задач визначення
маршрутів пересування рухомих об’єктів за скалярними критеріями
2.6. Математична формалізація і алгоритм розв’язання задачі визначення маршруту
пересування рухомого об’єкта за векторним критерієм
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ГЕОПРОСТОРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕСУВАННЯ ЧАСТИН ТА ПІД
РОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ
ВІЙСЬК
3.1. Методика використання геопросторової інформації для визначення
раціональних маршрутів пересування частин і під
розділів сухопутних військ
3.2. Рекомендації щодо використання методики геопросторової інформації для
визначення раціональних маршрутів пересування частин і під
розділ сухопутних
військ
3.3. Порядок роботи оператора при визначенні раціонального маршруту пересування
частин і під
розділів сухопутних військ
3.4. Оцінка запропонованої методики
3.5. Напрямки подальшої розробки теми
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
СПИСОК