Вы здесь

Вплив стану молочної залози на відновлення відтворної функції корів за гіпофункції яєчників

Автор: 
Плахотнюк Ігор Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004736
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ………………………….…………………
ВСТУП……………………………………………………….…….……………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………
1.1. Поширеність, етіологія, патогенез, діагностика, лікування і
профілактика гіпофункції яєчників у корів……………………………….
1.2. Поширеність, етіологія, патогенез, діагностика, лікування і
профілактика маститу в різні періоди репродуктивного циклу
корів………………………………………………………………………….
1.3. Морфофункціональні зв’язки статевих органів і молочної
залози………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ
ВИКОНАННЯ РОБОТИ……………………………………………………………
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СОНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИМ’Я У КОРІВ……………………………………………………………………
3.1. Розробка методики сонографічного дослідження вим’я у корів…
3.2. Ультразвукова характеристика тканин паренхіми, надсоскового і
соскового відділів цистерни вим’я у лактуючих корів.………………….
3.3. Ультразвукові показники тканин паренхіми, надсоскового і
соскового відділів цистерни вим’я під час запуску і
сухостою
3.4. Стан тканин паренхіми, надсоскового і соскового відділів цистерни
вим’я за маститу та індурації.………….……………………………………
РОЗДІЛ 4. ПОШИРЕНІСТЬ ГІПОФУНКЦІЇ ЯЄЧНИКІВ І МАСТИТУ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ВІДТВОРНОЇ ФУНКЦІЇ І ВМІСТ СТАТЕВИХ
ГОРМОНІВ……………………………………………………………….
4.1. Поширеність гіпофункції яєчників у структурі гінекологічних
хвороб……………………………………………
4.2. Частота виникнення маститу в корів у різні фізіологічні періоди
репродуктивного циклу та за різних хвороб статевих
органів
4.3. Статева циклічність і заплідненість корів залежно від стану
геніталій і молочної залози.………………………………………………
4.4. Вміст статевих гормонів у сироватці крові корів з гіпофункцією
яєчників за різного стану молочної залози…………………………………
РОЗДІЛ 5. ОБҐРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ
ЛІКУВАННЯ КОРІВ З ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ ТА МАСТИТОМ……
5.1. Вплив методів лікування корів з гіпофункцією яєчників на
показники відтворення і розвиток
маститу.
5. Вплив методів лікування корів з субклінічним запаленням молочної
залози на відтворну функцію………………………………………………
5.3. Вплив методів лікування корів з клінічним запаленням молочної
залози на відтворну функцію………………………………………………
РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ КОРІВ
З ГІПОФУНКЦІЄЮ ЯЄЧНИКІВ ТА МАСТИТОМ…………………………….
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ……
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ………………………………………………….
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….
СПИСОК