Вы здесь

Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мембрани

Автор: 
Бадова Тетяна Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004745
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Вікові зміни скоротливої функції
серця.
1.2. Фізіологічні та біохімічні зміни, що викликаються ішемією в
серці.
1.3. Феномен ішемічного прекондиціонування і його вплив на функціональний стан
серця
1.4. Оксид азоту і його роль у змінах функціонування судин та
міокарду
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗДІЛ 3. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІЗОЛЬОВАНОГО
СЕРЦЯ ЩУРІВ ПІСЛЯ
ІШЕМІЇ.
3.1. Зміна показників частоти скорочень та об’ємної швидкості коронарного
кровотоку ізольованого серця дорослих (- міс) і старих (- міс) щурів під
час реперфузії після тривалої ішемії
3. Особливості відновлення максимального тиску (Рmax), що розвивається лівим
шлуночком, швидкості наростання тиску (+dP/dt) та показників швидкості падіння
тиску (-dP/dt) в ізольованому серці щурів різного віку під час реперфузії після
тривалої ішемії.
РОЗДІЛ 4. ВПЛИВ ОДНОГО ЦИКЛУ ІШЕМІЧНОГО ПРЕКОНДИЦІОНУВАННЯ НА ВІДНОВЛЕННЯ
СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІЗОЛЬОВАНОГО СЕРЦЯ ДОРОСЛИХ І СТАРИХ ЩУРІВ ПІСЛЯ ІШЕМІЇ
ПІД ЧАС РЕПЕРФУЗІЇ
4.1. Зміна частоти серцевих скорочень та швидкості коронарного кровотоку
ізольованого серця дорослих і старих щурів під час реперфузії після впливу
одного циклу ішемічного
прекондиціонування
4. Вплив ішемічного прекондиціонування на відновлення максимального тиску
(Рmax), що розвивається лівим шлуночком, показників швидкості наростання тиску
(+dP/dt) та швидкості падіння тиску (-dP/dt) в ізольованому серці щурів різного
віку під час реперфузії після
ішемії
4.3. Зміна активності Na+,K+-АТФази сарколеми кардіоміоцитів дорослих і старих
щурів після ішемії й реперфузії з застосуванням ішемічного прекондиціонування і
без нього
РОЗДІЛ 5. ВПЛИВ ІШЕМІЧНОГО ПРЕКОНДИЦІОНУВАННЯ НА ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ
NO В ІЗОЛЬОВАНОМУ СЕРЦІ ДОРОСЛИХ І СТАРИХ
ЩУРІВ
РОЗДІЛ 6. ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АУРИНТРИКАРБОНОВОЇ КИСЛОТИ НА ВІДНОВЛЕННЯ
СКОРОЧУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ІЗОЛЬОВАНОГО СЕРЦЯ
РОЗДІЛ 7.
УЗАГАЛЬНЕННЯ.
ВИСНОВКИ
СПИСОК