Вы здесь

Особливості господарсько-біологічних ознак свиней миргородської породи при внутрішньопородному підборі

Автор: 
Чуб Олег Анатолійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004772
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………
Розділ 1. Літературний огляд
1.1. Теоретичне обґрунтування еволюції формування генеалогічної структури
стада
1.1.1. Розведення свиней за генеалогічними і заводськими лініями та
спорідненими групами
1.1.2. Створення спеціалізованих ліній на основі диференційованої
селекції
1.1.3. Материнська структура стада
1.1.4. Методи та засоби поліпшення продуктивності свиней
1.1.5. Наукове обґрунтування постановки власних досліджень
Розділ 2. Матеріал і методики досліджень
2.1. Час, об’єм, методична схема, місце і умови проведення експериментальних
досліджень
2.2. Загальні методики досліджень
Розділ 3. Результати власних досліджень
3.1. Характеристика свиней миргородської породи племзаводу ім. Декабристів
Полтавської області
3.2. Відтворювальна здатність свиноматок
3.3. Порівняльна оцінка росту та розвитку піддослідного молодняку
3.4. Відгодівельні якості піддослідних тварин
3.5. М’ясо-сальні якості тварин
3.6. Фізико-хімічні якості м’яса та сала піддослідних тварин
3.7. Біохімічні показники сироватки крові піддослідних тварин у динаміці
росту
3.8. Економічна ефективність відгодівлі свиней різних поєднань
Розділ 4. Аналіз та узагальнення одержаних результатів
Висновки
Пропозиції виробництву
Список