Вы здесь

Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико-інституційний вимір

Автор: 
Волвенко Наталія Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004775
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ
ЗАСАДИ………………………………….
1.1. Сутність політичного дискурсу: експлікація концептуальних
підходів…
1.2. Інституціалізація політичного дискурсу: методологічний
ракурс……………………………………………………………………….
1.3. Мода і традиція як базові чинники процесів інституціалізації політичного
дискурсу.
Висновки до
розділу
……
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ В КОНТЕКСТІ
ТРАНСФОРМАТИВНИХ ІНТЕНЦІЙ ФЕНОМЕНУ
МОДИ………………………………
2.1. Мода як атрибут динаміки політичних
процесів
2.2. Домінантні інтенції феномену моди у процесах трансформації політичного
дискурсу: спрощення та популяризація……
2.3. Мода в полі невербальних характеристик політичного дискурсу:
політико-технологічний
вимір.……
Висновки до
розділу
2
РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ФЕНОМЕНУ МОДИ НА ПРОЦЕСИ ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУРСІВ
В УКРАЇНСЬКОМУ
ДЕРЖАВОТВОРЕННІ.
3.1. Мода в просторі домінантних політичних дискурсів на ранніх етапах
українського
державотворення
3.2. Феномен моди у контексті ідеологічного монізму політичних дискурсів
радянської України: від маргіналізації – до
активізації.………………………………………………………………….
3.3. Кореляція стратегій моди з ідеологічним плюралізмом політичних дискурсів
пострадянської України.…………………………………….
Висновки до
розділу
3
ВИСНОВКИ.
ДОДАТКИ….
СПИСОК