Вы здесь

Оптимізація електричної дефібриляції серця та методи фармакологічного захисту міокарду у комплексі серцево-легеневої реанімації (клініко-експериментальне дослідження)

Автор: 
Царьов Олександр Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004784
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Розділи Стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………….
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ. ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ ФІБРИЛЯЦІЇ ШЛУНОЧКІВ ТА МЕХАНІЗМИ
ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДЕФІБРИЛЯЦІЇ СЕРЦЯ У КОМПЛЕКСІ СЕРЦЕВО - ЛЕГЕНЕВОЇ
РЕАНІМАЦІЇ……………………
Медико-соціальне значення фібриляції шлуночків у розвитку раптової
смерті………………………………………………………………………
Причини виникнення та механізми розвитку фібриляції шлуночків….
Механізм дії електричної дефібриляції серця та фактори, які впливають на її
ефективність…………………………………………………………
Постдефібриляційна дисфункція та напрямки фармакологічного захисту
міокарда…………………………………………………………………
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………
2.1. Експериментальна частина дослідження.
2.1.1. Характеристика експериментальних тварин………………
2.1.2. Проведення експерименту та моделювання фібриляції
шлуночків…………………………………………………………….
2.1.3. Характеристика застосованих методів лікування в групах експериментальних
тварин та критерії ефективності…………….
2.1.4. Методики дослідження, використані у експериментальних
тварин………………………………………………………………
2.2. Клінічна частина дослідження
2.2.1. Клінічна характеристика хворих……………………………
2.2.2. Характеристика застосованих методів лікування у хворих із зупинкою
кровообігу по механізму фібриляції шлуночків…………………………………………………………….
2.2.3. Характеристика методів лікування, застосованих у хворих при
кардіохірургічних втручаннях на фібрилюючому серці, з проведенням електричної
дефібриляції…………………………………………
2.2.4. Характеристика комплексу методик дослідження, використаних у
хворих……………………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ФОРМ БІПОЛЯРНОГО
ДЕФІБРИЛЮЮЧОГО ІМПУЛЬСУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДІВ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ
НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА……………………….….
3.1. Динаміка показників гемодинамічного статусу у експериментальних тварин в
групах дослідження………………………….
3.2. Трансторакальний імпеданс, порогові величини дефібриляції та ушкодження
міокарда, електротерапевтичний індекс……………………
3.3. Динаміка лабораторних показників функціонального стану
міокарда……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 4. МОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ МІОКАРДА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ
ДЕФІБРИЛЯЦІЇ НА ЕКСПЕРІМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ ФІБРИЛЯЦІЇ
ШЛУНОЧКІВ……………………………………….
4.1. Патогістологічне дослідження міокарда……………………
РОЗДІЛ 5. КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИНУСОЇДАЛЬНОЇ ТА ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНОЇ
ФОРМИ БІПОЛЯРНОГО ІМПУЛЬСУ З УРАХУВАННЯМ ЕКСТРАКАРДІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДЕФІБРИЛЯЦІЇ В КОМПЛЕКСІ СЕРЦЕВО-ЛЕГЕНЕВОЇ
РЕАНІМАЦІЇ……………………………………………………
5.1. Залежність трансторакального імпедансу від виду струмопровідного розчину,
об’єму грудної клітки та зусилля прикладеного на
електроди…………………….………………….
5.2. Порогова величина дефібрилюючої дії імпульсу та відновлення самостійного
кровообігу……………………………………….……
РОЗДІЛ 6. КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ХВОРИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА
ФОНІ ФІБРИЛЯЦІЇ ШЛУНОЧКІВ В УМОВАХ ШТУЧНОГО КРОВООБІГУ
МІОКАРДА……………………………………………………………………
6.1. Динаміка показників гемодинамічного та функціонального статусів при
проведенні традиційного лікування
6.1.1. Гемодинамічний статус та динаміка показників електролітного,
кислотно-лужного стану, газового складу та згортаючей системи крові
……………………………………………………………………….
6.1.2. Динаміка лабораторних показників функціонального стану
міокарда……………………………………………………………
6.2. Динаміка показників гемодинамічного та функціонального статусів на тлі
традиційного лікування із застосуванням реамберину у якості фармакологічного
захисту міокарда
6.2.1. Гемодинамічний статус та динаміка показників електролітного,
кислотно-лужного стану, газового складу та згортаючей системи крові
……………………………………………………………………….
6.2.2. Динаміка лабораторних показників функціонального стану
міокарда……………………………………………………………
6.3. Динаміка показників гемодинамічного та функціонального статусів на тлі
традиційного лікування із застосуванням перфторану у якості фармакологічного
захисту міокарда
6.3.1. Гемодинамічний статус та динаміка показників електролітного,
кислотно-лужного стану, газового складу та згортаючей системи крові
………………………………………………………………………
6.3.2. Динаміка лабораторних показників функціонального стану
міокарда……………………………………………………………
РОЗДІЛ 7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ НА
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН МІОКАРДА У ХВОРИХ ПРИ ПРОВЕДЕННІ КАРДІОХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ
НА ФОНІ ФІБРИЛЯЦІЇ ШЛУНОЧКІВ В УМОВАХ ШТУЧНОГО
КРОВООБІГУ…………………………………………………………………
7. Гемодинамічний статус та динаміка показників електролітного,
кислотно-лужного стану, газового складу та згортаючей системи крові
7. Динаміка лабораторних показників функціонального стану
міокарда……………………………………………………………
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ…….
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………………
СПИСОК