Вы здесь

Клініко-біохімічне обгрунтування інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової травми, поєднаної з переломами кісток кінцівок

Автор: 
Іванюшко Олена Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004803
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ
ВСТУП .
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ ПРО ПАТОГЕНЕЗ,ПЕРІБІГ, ІНТЕНСИВНУ ТЕРАПІЮ
ТЯЖКОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
1.1. Сучасні погляди на стан проблеми поєднаної черепно-мозкової
травми
1.2. Клініко-біохімічні порушення
1.3. Сучасні підходи до інтенсивної терапії тяжкої черепно-мозкової
травми
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРІАЛУ ТА МЕТОДИ
ОБСТЕЖЕННЯ
2.1. Характеристика клінічного матеріалу
2.2. Клініко-лабораторні методи обстеження
2.3. Статистична обробка матеріалу
РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В РАННІЙ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИЙ
ПЕРІОД
РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ІЗОЛЬОВАНІЙ ТА ПОЄДНАНІЙ
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПОЄДНАНОЇ ТА
ІЗОЛЬОВАНОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ
РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ ПАТОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ПАЦІЄНТІВ,
ЩО ВИЖИЛИ І ПОМЕРЛИ
Розділ 7. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ …….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК