Вы здесь

Молекулярно-генетичний аналіз нейродегенеративних мутацій Drosophila melanogaster, локалізованих в Х-хромосомі

Автор: 
Матійців Наталія Петрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004818
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

<p style="font-family: 'Times New Roman', 'Times', serif; font-size: 18px; background-color: #ffffff;"><span style="background-color: #ffffff;">ЗМІСТ<br />ВСТУП <br />РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ<br />Молекулярні механізми нейродегенерації <br />Зв’язок процесів старіння та нейродегенерації <br />Формування нерозчинних білкових комплексів……………….<br />Апоптичні процеси при нейродегенеративних захворюваннях<br />Роль індукції клітинного циклу в дегенерації зрілих нейронів.<br /> D. melanogaster як модель вивчення нейродегенеративних<br />захворювань <br />1.2.1. Мутація swiss<br />cheese <br />1.2.2. Мутація<br />eggroll. <br />1.2.3. Мутація<br />spongecake <br />1.2.4. Мутація<br />vacuous <br />1.2.5. Мутація<br />parkin… <br />РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ<br />2.1. Матеріали досліджень ………………<br />2.2. Умови обробки мух мутагеном .<br />2.3. Виготовлення гістологічних парафінових зрізів мозку мух <br />2.4. Фарбування препаратів парафінових зрізів головного мозку. <br />2.5. Схеми схрещувань, які проводили в роботі <br />2.5.1. Метод обліку мутацій в Х-хромосомі з використанням зчеплених<br />Х-хромосом <br />2.5.2. Виведення гомозиготних за Х-хромосомою мутантних ліній<br />дрозофіли <br />2.5.3. Виявлення характеру<br />мутацій <br />2.5.4. Комплементаційний<br />аналіз <br />2.5.5. Картування нейродегенеративних<br />мутацій <br />2.6. Побудова кривих виживання ….<br />2.7. Імунологічна детекція тканини мозку D.melanogaster ….<br />2.8. Виділення сумарної РНК <br />2.9. Синтез першої комплементарної нитки ДНК (кДНК) та полімеразна ланцюгова<br />реакція (ПЛР) <br />2 Електрофорез ДНК в агарозному гелі та елюція фрагментів <br />ДНК <br />2 Клонування ПЛР продуктів <br />РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ<br />Одержання Х-зчеплених нейродегенеративних мутантів <br />D. melanogaster та їхня характеристика <br />3. Картування Х-зчеплених мутацій, що зумовлюють нейродегенерацію мозку D.<br />melanogaster <br />3.3. Молекулярна ідентифікація мутацій у гені sws нейродегенеративних мутантів<br />D. melanogaster <br />3.4. Морфологічна та функціональна характеристика змін у мозку<br />нейродегенеративних мутантів групи sws <br />РОЗДІЛ 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ<br />ДОСЛІДЖЕНЬ……………………………………………………………………. <br />ВИСНОВКИ <br />СПИСОК</span></p>