Вы здесь

Вплив умов вирощування бугайців молочних порід на формування м'ясної продуктивності та якість яловичини

Автор: 
Петрова Олена Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004837
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
Вступ
Розділ огляд літератури і вибір напрямів досліджень
1.1. Формування функції травлення у телят при їх вирощуванні у молочний період
1.2. Розвиток усмоктувальної поверхні слизової оболонки рубця телят залежно від
типу раціону
1.3. Використання спеціальних комбікормів для вирощування телят
1.4. Формування м’ясної продуктивності бугайців
1.5. Вплив умов вирощування бугайців на формування якісних показників
яловичини
Розділ Загальна методика й основні методи досліджень
2.1. Матеріал та схема проведення досліджень
2.2. Умови проведення досліджень
2.3. Методики проведення досліджень
Розділ результати власних досліджень
3.1. Вплив обмеженого використання молочних кормів і спеціальних гранульованих
комбікормів на ваговий ріст бугайців
3.1.1. Зміни живої маси піддослідних бугайців у процесі вирощування
3.1.2. Динаміка середньодобових приростів піддослідних бугайців від народження
до -місячного віку
3.1.3. Динаміка абсолютних приростів живої маси піддослідних бугайців
3.1.4. Характер відносних приростів живої маси тварин
3.2. Особливості лінійного росту піддослідних бугайців
3.2.1. Зміни лінійних розмірів тіла бугайців у процесі вирощування
3.2.2. Індекси будови тіла бугайців
3.3. Морфологічні та гістологічні зміни розвитку рубця бугайців під впливом
згодовування гранульованих комбікормів
3.3.1. Характер морфологічних змін розвитку рубця бугайців
3.3.2. Гістологічні зміни стінки рубця піддослідних бугайців
3.4. Формування м’ясної продуктивності бугайців за різних умов їх вирощування у
молочний період
3.4.1. Морфологічний склад туш
3.4.2. Характеристика субпродуктів
3.4.3. Хімічний склад та якість яловичини
3.5. Характеристика шкіряної сировини
3.6. Економічна ефективність вирощування бугайців за умов обмеженого
використання молочних кормів та гранульованих передстартових і стартових
комбікормів
Розділ аналіз і узагальнення результатів досліджень
висновки
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
Список