Вы здесь

Фізико-хімічні перетворення при модифікації поліетилентерефталату та технології його переробки.

Автор: 
Сова Надія Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004846
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень ………………………………
Вступ ……………………………………………………….
Розділ 1.
Аналіз стану питань в галузі фізико-хімічних перетворень при модифікації
поліетилентерефталату
1.1.
Властивості різних типів ПЕТФ і шляхи їх одержання .
1.1.1.
Характеристика вторинного ПЕТФ …………………….
1.2.
Молекулярна структура і реологічні властивості ПЕТФ
1.3.
Способи модифікації ПЕТФ ………………………………
1.3.1.
Реакційна екструзія ПЕТФ …………………………….
1.3.2.
Поліконденсація в твердій фазі ПЕТФ …………………
1.4.
Технологічні процеси та обладнання для одержання модифікованого
ПЕТФ…………………………………….
Розділ 2.
Об’єкти та методи проведення досліджень …………
2.1.
Об’єкти дослідження …………………………………….
2.1.1.
Характеристика ПЕТФ ………………………………….
2.1.2.
Властивості модифікуючих добавок ……………………
2.2.
Методи, прилади та обладнання ………………………….
2.2.1.
Визначення реологічних характеристик ПЕТФ ……….
2.2.2.
Визначення входових ефектів при течії розплаву полімеру …………………………………………………….
2.2.3.
Оцінка термостабільності розплаву …………………….
2.2.4.
Оцінка розширення струменя розплаву ………………….
2.2.5.
Визначення енергії активації в’язкого плину розплаву .
2.2.6.
Визначення густини розплаву …………………………….
2.2.7.
Визначення молекулярних характеристик …….……….
2.2.8.
Оцінка ММР ………………………………………………
2.2.9.
Методика визначення вмісту кінцевих груп …………….
2.2
Методика досліджень методом інфрачервоної спектроскопії ………………………………………………
2.2
Методика досліджень методом рентгеноструктурного аналізу
…………………………………………………….
2.2
Методика досліджень методом диференціальної скануючої калориметрії
…………………………………
2.2
Методика досліджень методом диференціально- механічного аналізу
……………………………………….
2.2
Методика досліджень фізико-механічних показників ….
2.3.
Статистична обробка даних експерименту …………….
Розділ 3.
Дослідження характеристик різних типів ПЕТФ ….
3.1.
Дослідження реологічних властивостей ПЕТФ …………
3.2.
Дослідження молекулярних характеристик ПЕТФ …….
3.3.
Взаємозв’язок між молекулярними та реологічними характеристиками ПЕТФ
………………………………….
3.4.
Структурно-механічні характеристики ПЕТФ ………….
Розділ 4.
Дослідження процесів модифікації вторинного ПЕТФ ………………………………………………………
4.1.
Реакційна екструзія вторинного ПЕТФ ………………….
4.1.1.
Зміна реологічних властивостей вторинного ПЕТФ ……
4.1.2.
Оцінка молекулярних характеристик модифікованого вторинного ПЕТФ
…………………………………………
4.1.3.
Технологічна схема та параметри здійснення реакційної екструзії вторинного ПЕТФ
………………………………
4.2.
Твердофазна поліконденсація вторинного ПЕТФ ………
4.2.1.
Вплив умов та параметрів твердофазної поліконденсації на реологічні властивості
вторинного ПЕТФ ………….
4.2.2.
Оцінка молекулярних властивостей вторинного ПЕТФ після твердофазної
поліконденсації …………………….
4.2.3.
Каталіз твердофазної поліконденсації та його вплив на властивості вторинного
ПЕТФ ………………………….
4.2.4.
Технологія одержання вторинного ПЕТФ, модифікованого поліконденсацією в твердій
фазі …….
4.3.
Структурно– механічні характеристики модифікованого вторинного ПЕТФ.
……………………………………….
Розділ 5.
Переробка та застосування модифікованого вторинного ПЕТФ ………………………………………
5.1.
Багатократна переробка вторинного ПЕТФ, модифікованого ПМДА ………………………………….
5.2.
Математичне моделювання процесу твердофазної поліконденсації вторинного ПЕТФ
………………………
5.3.
Практична реалізація результатів дослідження …………
5.3.1.
Технологія виготовлення модифікуючого концентрату ПМДА ………………………………………………………
5.3.2.
Технологія проведення модифікації вторинного ПЕТФ методом реакційної екструзії
……………………………
5.3.3.
Технологія виготовлення багатошарової плівки з модифікованого вторинного ПЕТФ
…………………….
Висновки ………………………………………………….
Список