Вы здесь

Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу

Автор: 
Сидоренко Ганна Григорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004857
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень.…………………………….
Вступ.………………………………………………………
Розділ 1. Особливості та взаємозв’язок біоелектричної активності кори головного
мозку і
гіпокампа.
1.1. Кірково-гіпокампальні відносини та ступінь участі кожної із структур у
формуванні адаптаційно-компенсаторної відповіді організму на
стрес
1.2. Сучасні уявлення про механізми модуляції синаптичної передачі сполуками
вибіркової дії на рецептори….
Розділ 2. Методика
дослідження
2.1. Утримання лабораторних тварин в умовах експерименту та розподіл їх на
групи.……
2.2. Реєстрація біоелектричної активності неокортексу та гіпокампа щурів як
показника морфофункціонального стану мозку за умов
експерименту.
Розділ 3. Динаміка електричної активності кори головного мозку та гіпокампа
щурів за фізіологічних умов
Розділ 4. Електрична активність нової кори головного мозку та гіпокампа щурів
за умов стресової ситуації….
Розділ 5. Модуляція електричної активності нової кори головного мозку та
гіпокампа щурів за умов стресу та застосування нейролептику аміназину
….
Розділ 6. Вплив антидепресанту амітриптиліну на електричну активність
неокортексу та гіпокампа щурів на фоні розвитку
стрес-реакції.
Розділ 7. Динаміка електричної активності нової кори головного мозку та
гіпокампа щурів за умов стресової зооконфліктної ситуації та застосування
антиконвульсанту карбамазепіну ………….
Розділ 8. Обговорення результатів
дослідження.
Висновки…………………………………………………….…………
Список