Вы здесь

Психологічний зміст компенсації моральної шкоди у нормотворчій та правозастосовчій діяльності

Автор: 
Андрієнко Олена Валеріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004891
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
с.
ВСТУП
РОЗДІЛ
Феномен моральної шкоди та її компенсації як міждисциплінарна проблема
Філософські передумови виникнення та правового закріплення інституту
компенсації моральної шкоди
Феномен МШ та її компенсації у психологічному контексті
Місце інституту компенсації МШ у системі законодавства України
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ
Юридико-психологічні аспекти моральної шкоди та її компенсації
Соціально-психологічні передумови заподіяння моральної шкоди та її переживання
особою
Індивідуальні фактори, що є передумовами переживання моральної шкоди та пошуку
її компенсації
Варіанти поведінки особи, що пережила психотравмуючу ситуацію
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ
Проблемні питання інституту компенсації моральної шкоди у нормотворчій та
правозастосовчій діяльності та можливі напрями їх вирішення
Проблема безвиновної відповідальності за заподіяння моральної шкоди
Визначення та встановлення меж, способів та розміру компенсації моральної шкоди
Законодавча визначеність кола управомочених суб’єктів у зобов’язаннях із
заподіяння моральної шкоди
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А. Узагальнюючі схеми та моделі психосоціальних умов існування і
розвитку феномену моральної шкоди та її компенсації
Додаток Б. Перелік нормативно-правових актів України, які пов’язані з правовим
регулюванням інституту компенсації моральної шкоди
Додаток В. Порядок проведення та результати дослідження з вивчення особливостей
фіксації в мові уявлень масової свiдомостi про феномен моральної шкоди,
особистiсть та стан постраждалого та кривдника у ситуації заподіяння моральної
шкоди та пошуку її компенсації
Додаток Д. Результати математико-статистичного аналізу рішень українських
судів
Додаток Е. Перелік та результати математико-статистичного аналізу рішень
Європейського суду з прав людини
СПИСОК