Вы здесь

"Картина світу" в системі категорій аналізу музики (на прикладах української музичної культури

Автор: 
Романюк Ірина Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004897
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ФІЛОСОФСЬКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ «КАРТИНА СВІТУ» ТА ЇЇ МУЗИКОЗНАВЧІ
ПРОЕКЦІЇ
Ґенеза, визначення, функціонування категорії «картина світу» у різних галузях
наукового пізнання
Аналіз понять, супряжених або похідних від базової категорії «картина світу»:
контекст музичної культури
Досвід інтерпретації «картини світу» у музикознавстві
Висновки по
розділу
НАЦІОНАЛЬНА УКРАЇНСЬКА КАРТИНА СВІТУ
Картина світу як парадигма музикознавчого аналізу
Філософсько-онтологічний рівень. (Любомудріє Київської Русі. Філософська
система Г. Сковороди. Історична місія П. Юркевича. Відродження національної
духовної традиції у другій половині ХХ ст.)
Художньо-методологічний рівень. (Ментальні ознаки та національні архетипи
культури. Національний характер. Самосвідомість)
Музично-структурний рівень як увиразнення музичного логосу
Кобзарсько-лірницька традиція як повнота вияву національної української картини
світу
Феномен кобзарсько-лірницької традиції
Першорядність духовної основи кобзарсько-лірницької традиції
Кобзарсько-лірницька традиція як феномен духовної життєтворчості
Роль співця як носія традиції
Інструментарій, особливості, специфіка виконання (співогра)
Жанрова система
Відродження кобзарсько-лірницької традиції (сьогодення)
Висновки по
розділу
ЦІННІСНА СЕМАНТИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ: ФРАГМЕНТИ
ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
Хорова традиція в просторі національної музичної культури
Соціокультурні тенденції першої третини ХХ ст. О.Кошиць. Псальма «Олексій,
Божий чоловік»
Остання третина ХХ ст. Відродження духовної традиції
І. Карабиць. Концерт для хору, солістів та симфонічного оркестру «Сад
божественних пісней». Погляд на історичній відстані
В. Камінський. Ораторія «Іду. Накликую. Взиваю.» (доцентрова тенденція)
О. Щетинський. «Фрагменти Латинської Літургії» (відцентрова тенденція)
Онтологія української картини світу на початку ХХІ ст.:
О. Щетинський. Симфонія «Узнай себе» для мішаного хору a cappella
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
СПИСОК