Вы здесь

Підвищення ефективності гідромеханічних і теплових процесів при приготуванні сусла в умовах міні-пивзаводів

Автор: 
Чепелюк Олександр Миколайович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004922
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Стан ТА перспективи удосконалення ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
приготування пива на міні-пивзаводах ………………………………………………………………….
1.1. Перспективи розвитку міні-пивзаводів…………………………………
1.2. Огляд існуючих технологій і обладнання для виробництва пива в умовах
міні-пивзаводів………………………………………………………….
1.2.1. Сировина і технології виробництва пива…………………….….
1.2.2. Основні машинно-апаратурні і технологічні схеми сучасних міні-пивзаводів
…………………………………………………………………
1.2.3. Освітлення пивного сусла………………………………………….
1.2.4. Процес теплообміну при приготуванні пивного сусла …………
1.3. Перспективи використання комбінованих апаратів на
міні-пивзаводах……………………………………………………………………….
1.4. Шляхи інтенсифікації процесів приготування пива на
міні-пивзаводах………………………………………………………………………
Висновки і задачі наукових досліджень……………………………………
РОЗДІЛ 2. Об’єкти і методи досліджень …….………………………
2.1. Об’єкти досліджень………………………………………………………
2.2. Методика проведення досліджень………………………………………
2.2.1. Методика визначення фізичних і теплофізичних характеристик пивного
сусла……………………………………………………………………
2.2.2. Методика досліджень теплообміну і процесу відділення осаду в
комбінованому сусловарильному апараті…………………………………….
Висновки………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 3. Визначення фізичних і теплофізичних характеристик пивного
неохмеленого сусла, приготовЛЕного на основі ячмінно-солодового
екстракту……………………………………………………………………
3.1. Фізичні характеристики пивного неохмеленого сусла………………
3.1.1. Визначення густини сусла…………………………………………
3.1.2. Визначення коефіцієнта динамічної в’язкості сусла.………….…
3.2. Теплофізичні характеристики пивного неохмеленого сусла………….
3.2.1. Визначення коефіцієнта теплопровідності сусла……………….
3.2.2. Визначення питомої теплоємності сусла…………………………
3.2.3. Визначення коефіцієнта температуропровідності сусла………
Висновки………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 4. Дослідження процесу теплообміну при приготуванні пивного сусла
……….……………………………….
4.1. Визначення коефіцієнта тепловіддачі………………….……………….
4.2. Математичний опис процесу теплообміну при приготуванні сусла.…
4.3. Визначення коефіцієнтів кореляції….…………………………………
Висновки……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 5. Дослідження процесу відділення хмелевої дробини і освітлення пивного
сусла в комбінованому сусловарильному апараті…………………………………………….
5.1. Гідромеханічні процеси, які відбуваються в сусловарильному
апараті…………………………………………………………………………….
5.2. Дослідження процесу відділення осаду.……………………………….
Висновки……………………………………………………………………
РОЗДІЛ 6. моделювання процесу осаджЕння в комбінованому сусловарильному апараті
6.1. Режими руху сусла в апараті…………………………………………….
6.2. Моделювання руху сусла у придонному граничному шарі……………
6.2.1. Загальна постановка математичної задачі……………………
6.2.2. Рух сусла у придонному граничному шарі…………………….
6.3. Осадження частинок в комбінованому сусловарильному апараті……
6.4. Швидкості руху частинок по дну……………………………….….
6.5. Моделювання руху твердої частинки у придонному шарі…………….
6.5.1. Рух частинки без урахування опору………………………………
6.5.2. Рух частинки з урахуванням сили опору………………….……
6.6. Визначення радіусу осідання частинок…………………………………
6.7. Перевірка адекватності математичної моделі………………………….
6.8. Визначення раціональної частоти обертання мішалки………………
6.9. Дослідження дисипації енергії в комбінованому сусловарильному
апараті……………………………………………………………………………
Висновки…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 7. Розробка установки ДЛЯ приготування пива з ячмінно-солодового
екстракту……………………………………
Висновки………………………………………………………………………
Висновки……………………………………………………………………
Список