Вы здесь

Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]·H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(II)/хром(ІІІ) з N-донорними лігандами

Автор: 
Нікітіна Віталіна Миколаївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004972
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень
Вступ
Розділ 1. Літературний огляд
1.1. Основні підходи до синтезу різнометалічних комплексів
1.1.1. Методи будівельних блоків та металолігандів
1.1.2. Метод спонтанного самооб’єднання структурних фрагментів
1.1.3. Підходи, що поєднують методи будівельних блоків та спонтанної
самоорганізації структурних фрагментів
1.1.3.1. Прямий синтез за участю нульвалентних металів
1.2. Кристалічна будова та магнітні властивості різнометалічних комплексів
Cu(II)/Cr(III)
1.2.1. Оксалатні комплекси Cu(II)/Cr(III)
1.2.2. Ціанідні комплекси Cu(II)/Cr(III)
1.2.3. Тіоціанатні комплекси Cu(II)/Cr(III)
Короткі висновки
Розділ 2. Підготовка вихідних речовин, методика експерименту та методи
дослідження
2.1. Підготовка вихідних речовин та методи дослідження
2.2. Загальна методика експерименту
2.3. Рентгеноструктурні дослідження
Розділ 3. Прямий синтез, кристалічна будова та фізико-хімічні властивості
комплексів Cu(II)/Cr(III) з N-донорними лігандами
3.1. Комплекси з етилендіаміном
3.1.1. Синтез та властивості координаційних сполук
3.1.2. Кристалічна будова комплексів Cu(II)/Cr(III)
3.1.2.1. [Cu(en)Cr(NCS)(NH)][Cr(NCS)(NH)]?ДМФА () та
[Cu(en)Cr(NCS)(NH)](OAc) ()
3.1.2.2. [{Cu(en)}{Cr(NCS)(NH)}(NCS)](NCS) ()
3.1.4. ЕПР-спектральні та магнетохімічні дослідження
3.2. Комплекси з N,N-диметилетилендіаміном
3.2.1. Синтез та властивості координаційних сполук
3.2.2. Кристалічна будова комплексів [Cu(dmen)(ДМФА)][Cr(NCS)(NH)]?ДМФА
() та [Cu(dmen)(NCS)][Cr(NCS)(NH)] ()
3.2.3. ЕПР-спектральні та магнетохімічні дослідження
3.3. Комплекси з іншими N-донорними лігандами
3.3.1. Синтез та властивості координаційних сполук
3.3.2. Кристалічна будова комплексів [Cu(Hena)][Cr(NCS)(NH)]•ДМСО (),
[Cu(dipr)(HO)][Cr(NCS)(NH)]•ДМСО (),
[Cu(dien)][Cr(NCS)(NH)](NCS)•ДМСО•HO (),
[Cu(dipy)(NCS)][Cr(NCS)(NH)]•ДМСО () та
[Cu(phen)][Cr(NCS)(NH)]•ДМСО ()
3.4. Короткі висновки
Розділ 4. Прямий темплатний синтез, кристалічна будова та фізико-хімічні
властивості комплексів Cu(II)/Cr(III)
4.1. Темплатна конденсація етилендіаміну з ацетоном в умовах прямого синтезу
4.1.1. Синтез та властивості координаційної сполуки
4.1.2. Кристалічна будова комплексу
[{Cu(enac)}Cr(NCS)(NH)][Cr(NCS)(NH)]·(CH)CO ()
4.1.3. ЕПР-спектральні та магнетохімічні дослідження
4.2. Темплатна конденсація N,N-диметилетилендіаміну з ацетоном в умовах прямого
синтезу
4.2.1. Синтез та властивості координаційних сполук
4.2.2. Кристалічна будова комплексів
[Cu(dmenac)(NCS)(µ-SCN)Cr(NCS)(NH)] () та
[Cu(dmenac)(NCS)][Cr(NCS)(NH)]·ДМСО ()
4.2.3. ЕПР-спектральні та магнетохімічні дослідження
4.3. Темплатна конденсація інших амінів з ацетоном в умовах прямого синтезу
4.3.1. Синтез та властивості координаційних сполук
4.3.2. Кристалічна будова комплексів [Cu(dienac)][Cr(NCS)(NH)]·ДМСО·HO
(), [Cu(trenac)][Cr(NCS)(NH)](NCS)·ДМСО () та
[Cu(trienac)][Cr(NCS)(NH)]·ДМСО ()
4.3.3. ЕПР-спектральні та магнетохімічні дослідження
4.4. Короткі висновки
Розділ 5. Області можливого застосування одержаних комплексів та переспективи
подальших досліджень
5.1. Каталітична активність комплексів Cu(II)/Cr(III) у реакції окиснення
гексаметаполу молекулярним киснем
5.2. Фотопровідність полімерних композитів, легованих різнометалічними
комплексами Cu(II)/Cr(III)
5.3. Біологічні властивості комплексів Cu(II)/Cr(III)
5.4. Можливі перспективи подальших досліджень
5.5. Короткі висновки
Висновки
Список