Вы здесь

Комплексне лікування хворих на хронічний риносинусит в похилому віці

Автор: 
Пелешенко Наталія Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004986
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Список скорочень
Вступ
Глава 1. Огляд літератури. Сучасні погляди на питання патогенезу та лікування
хронічного катарального риносинуситу
1.1. Загальні положення
1.2. Значення імунологічних факторів у ґенезі ХКР, роль віку
1.2.1. Вторинний імунодефіцит – основа хронічних запальних захворювань
1.2.2. Онтогенетичний аспект ВІДС
1.2.3. Система місцевого імунітету (mucosal immunity)
1.3. Питання діагностики та лікування ХР
1.4. Сучасні шляхи фармакологічного впливу на запалення: роль нестероїдних
засобів та імуномодуляторів
Глава 2. Матеріали та методи досліджень
2.1. Клінічні методи дослідження
2.2. Імунологічні методи досліджень
2.3. Статистичні та аналітичні методи
2.4. Препарати
Глава 3. Клінічна та імунологічна характеристика хворих на хронічний
риносинусит у похилому віці
3.1. Загальна характеристика хворих на хронічний риносинусит
3.2. Клінічні особливості перебігу ХР у похилому віці
3.3. Імунологічна характеристика хворих на ХР у похилому віці
Глава 4. Експериментальне вивчення імуномоделюючих властивостей синупрету і
тіоцетаму
4.1. Дослідження імуномодулюючих властивостей «Синупрету»
4.2. Експериментальне дослідження імуномодулюючих властивостей тіоцетаму
Глава 5. Клініко-імунологічна оцінка результатів лікування хворих на ХКР у
похилому віці з використанням синупрету і тіоцетаму
5.1. Клінічна оцінка результатів лікування
5.2. Показники місцевого імунітету у хворих на ХР похилого віку у динаміці
лікування різними методами
5.3. Показники системного імунітету у хворих на ХР в динаміці лікування різними
способами
Заключення
Висновки
Практичні рекомендації
Список