Вы здесь

Лікування хворих на хронічний катаральний синусит з Епштейн-Барр вірусною інфекцією

Автор: 
Комашко Наталія Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U004987
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ СИНУСИТІВ У
КОНТЕКСТІ ЕТІОЛОГІЧНОЇ РОЛІ ВЕБ – ІНФЕКЦІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
1.1. Сучасні аспекти етіології та патогенезу запальних захворювань приносових
пазух.
1.2. Герпесвірусні інфекції, імунопатогенез, клініка. діагностика.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
2.1. Клінічні дослідження
2.2. Лабораторні дослідження
2.3.Імунологічні дослідження
2.4. Статистичні методи.
РОЗДІЛ 3. КЛІНІКО – ЛАБОРАТОРНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ ХВОРИХ
3.1. Клінічна характеристика обстежених хворих
3.2. Результати реакції імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової
реакції у хворих на хронічний катаральний синусит
3. Порівняльна характеристика суб’єктивних та об’єктивних симптомів
захворювання у хворих на хронічний катаральний синусит із наявністю ВЕБ-
інфекції та без неї
3. Порівняльна характеристика факторів місцевого та системного імунітету у
хворих на хронічний катаральний синусит із ВЕБ-інфекцією та без неї.
РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ЕФЕКТИВНИХ ІМУНОМОДУЛЮЮЧИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХКС ІЗ ВЕБ-ІНФЕКЦІЄЮ
РОЗДІЛ 5. КЛІНІКО – ІМУНОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ГРОПРИНОЗИНУ ТА
ДІБАЗОЛУ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КАТАРАЛЬНИЙ СИНУСИТ ІЗ
ВЕБ-ІНФЕКЦІЄЮ
5.1. Клiнічна характеристика ефективностi комплексної терапiї
5.3. Дані ПЛР та ІФА для встановлення ефективності терапії, яка проводилась у
хворих на хронічний катаральний синусит із ВЕБ-інфекцією
5.3. Імунологічні критерії ефективності терапії, яка проводилась у хворих на
хронічніий катаральний синусит із ВЕБ-інфекцією
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВИСНОВКИ
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК