Вы здесь

Обґрунтування заходів щодо зменшення пилового навантаження працівників гірничих підприємств при використанні протипилових респіраторів

Автор: 
Чеберячко Юрій Іванович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005000
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ, У СФЕРІ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ
ДИХАННЯ (ЗІЗОД)
МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Про стан професійної захворюваності пилової етіології
1.2. Аналіз стану досліджень щодо ролі засобів індивідуального захисту органів
дихання у профілактиці професійних захворювань
1.3. Аналіз існуючих ЗІЗОД працюючих
1.4. Висновки, мета та задачі досліджень
РОЗДІЛ РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ГРАНИЧНОГО ПИЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ ЗІЗОД
2.1. Особливості оцінки пилового навантаження при відсутності ЗІЗОД у працюючих
2.2. Вплив наявності ЗІЗОД на величину пилового навантаження
2.3. Вплив дисперсного складу та властивостей пилу на ризик виникнення
захворювання
2.4. Оцінка впливу часу використання респіраторів на визначення величин
пилового навантаження
2.5. Аналіз методик оцінки ризику захворювання пневмоконіозами
2.6. Висновки
РОЗДІЛ ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗІЗОД ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
3.1. Дослідження ефективності респіраторів багаторазового використання
3.2. Обґрунтування методик для визначення показників якості ЗІЗОД
3.2.1. Методика визначення перепаду тиску на респіраторі
3.2.2. Визначення коефіцієнта проникнення за тест-аерозолем
3.3. Експериментальні дослідження ефективності ЗІЗОД багаторазового
використання
3.4. Дослідження впливу часу експлуатації ЗІЗОД на їх ефективність
3.5. Оцінка впливу температури та вологості повітря на захисну ефективність
респіраторів
3. Вплив характеру робіт на обсяг легеневої вентиляції та захисну
ефективністьЗІЗОД
3.7. Алгоритм розрахунку пилового навантаження з урахуванням впливу характеру
робіт і кліматичних умов в робочій зоні.
3.8. Висновки
РОЗДІЛ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО УДОСКОНАЛЮВАННЯ ЗІЗОД ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ НА
ГІРНИЧОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
4.1. Аналіз причин, що потребують удосконалення півмасок респіраторів
4.2. Оцінка впливу смуги обтюрації на ефективність півмасок протипилових
респіраторів і розробка рекомендацій, щодо зменшення коефіцієнту підсосу
4.3. Розробка математичної моделі розподілу зусиль за смугою обтюрації у
півмасках багаторазових респіраторів
4.4. Перспективи подальшого розвитку конструкцій фільтрувальних елементів до
вітчизняних респіраторів та їх врахування
4.5. Висновки
висновки
Список