Вы здесь

Створення інформаційної моделі кольороподілу на основі нових методів цифрової обробки зображень.

Автор: 
Занько Наталія Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005062
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ КОЛЬОРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ
1.1. Загальні принципи синтезу кольору.
1.1.1. Джерела світла і освітлювачі
1.1.2. Спектральні тристимульні значення RGB
1.2. Міжнародна система CІЕ XYZ
1.2.1. XYZ-значення колірних стимулів
1.2.2. Діаграма колірності
1.2.3. Колірні простори CІЕ
1.3. Пристрої відображення кольору
1.3.1. Робочі RGB-простори редагування кольорових зображень
1.3.2. Перехід від XYZ до RGB
1.3.3. Алгоритм хроматичної адаптації.
1.3.4. Нелінійність монітора
1.4. Модель синтезу кольору Нюберга – Нейгебауера на репродукції
1.5. Особливості процесу кольороподілу в репродукційній системі
1.6. Постановка задачі досліджень
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ
МОДЕЛЮВАННЯ СИНТЕЗУ КОЛЬОРУ В РАСТРОВОМУ ПРОЦЕСІ
2.1. Особливості автотипного синтезу кольорів
2.2. Дослідження точності виконання рівнянь Демішеля при накладанні растрових
зображень з АМ і ЧМ-структурою
2.3. Система рівнянь Нюберга-Нейгебауера для умов офсетного друку FOGRA
2.4. Модель розрахунку колірних координат на репродукції при друкуванні двома
тріадними фарбами.
2.5. Модель розрахунку колірних координат на репродукції при друкуванні трьома
тріадними фарбами.
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОЛЬОРОВІДТВОРЕННЯ
3.1. Області кольорового покриття друкарських відбитків на діаграмі CIE
3.1.1. Області кольорового покриття RGB-просторів моніторів
3.2.2. Вплив технологічних параметрів на області кольорового покриття
друкарських відбитків.
3.2. Метод визначення нелінійності друкарського процесу
3.2.1. Визначення параметрів нелінійності тріадних фарб
3.2.2. Кількісна оцінка впливу технологічних факторів на формування кольору
3.2.3. Метод визначення базових векторів тріадних фарб у просторі Adobe RGB.
3.3. Оцінка розтискування тріадних фарб на основі показника нелінійності.
3.3.1. Зв’язок нелінійності з розтискуванням.
3.3.2. Програмування параметра розтискування фарб.
3.4. Експрес-метод визначення нелінійності кольоропередачі на прикладі
стандартів Toyo і Swop
3.5. Метод розрахунку балансу тріадних фарб.
3. Побудова кольорів тріадних фарб на СaS-діаграмі.
Висновки.
Розділ
РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КОЛЬОРОПОДІЛУ зображень
4.1. Реалізація нових методів цифрової обробки в моделі кольороподілу
зображень
4.1.1. Нова модель автотипного синтезу кольорів на основі рівнянь Демішеля
4.1.2. Обгрунтування нового принципу кольороподілу ? дві кольорові і чорна
фарби
4.1.3. Моделювання процессу кольороподілу на основі систем автотипних рівнянь
для реальних умов друку
4.2. Визначення координат кольорів шкал тріадних фарб стандарту ISO -
4.2.1. Дослідження точності моделювання на основі запропонованої моделі
4.3. Оптимальне співвідношення тріадних фарб
4.3.1. Визначення процентного співвідношення кольорових тріадних фарб
4.4. Алгоритм еквівалентної заміни кольорів оригіналу на відбитку
4.5. Програмна реалізація нової інформаційної моделі кольороподілу
зображень
4.5.1. Блок-схема моделі кольороподілу та функціональна схема програми
“IСaS КолірДрук-”
4.5.2.Налаштування технологічних параметрів кольороподілу
4.5.3. Реалізація різних режимів генерування чорної фарби
4.5.4. Результати виробничих випробовувань нового програмного забезпечення
Висновки
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК