Вы здесь

Багатоцільова сцинтиграфія в оцінці ступеня ураження нирок при хіміотерапії хворих на рак молочної залози

Автор: 
Камінська Альбіна Леонідівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005116
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стор.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів
ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Сучасний стан діагностики порушень функції нирок при
хіміотерапевтичному лікуванні хворих на рак молочної залози (огляд літератури)

1.1. Особливості перебудови кісткової тканини в процесі метастазування

1.2. Основні побічні впливи хіміотерапевтичного лікування на нирки та
сечовидільну систему

1.3. Можливості променевої діагностики для оцінки функціонального стану нирок
під час ХТЛ

РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Клінічна характеристика обстежених хворих

2.2. Методики дослідження

РОЗДІЛ 3. Характеристика порушень ниркового кровотоку та
фільтраційно-екскреторної здатності нирок у хворих на рак молочної залози при
хіміотерапевтичному лікуванні

3.1. Характеристика порушень ниркового кровотоку

3.2. Характеристика порушень фільтраційно-екскреторної здатності нирок

3.3. Характеристика порушень функціонального стану нирок в залежності від схеми
ХТЛ

3.4. Характеристика порушень функціонального стану нирок під впливом ХТЛ в
залежності від ступеня їх ураження

РОЗДІЛ 4. Результати статичної нефросцинтиграфії та остеосцинтиграфії у хворих
на рак молочної залози при хіміотерапевтичному лікуванні

4.1. Особливості математичного розрахунку відсотку включення РФП в нирки з
урахуванням нормуючих зон

4.2. Характеристика змін відсотку включення РФП в нирки залежно від ступеня їх
ураження

4.3. Характеристика змін відсотку включення РФП в нирки в залежності від виду
ХТЛ

4.4. Характеристика змін відсотку включення РФП в нирки під впливом ХТЛ в
залежності від ступеня їх ураження

4.5. Результати ОСГ

РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИСОК