Вы здесь

Клініко-діагностичні особливості уражень нервової системи при Епштейна-Барр вірусній інфекції у дітей

Автор: 
Ржевська Ольга Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005162
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень……………………………………….
ВСТУП………………………………………………………………
Розділ 1.
СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ВЕБ-ІНФЕКЦІЮ………………….
1.1.
Загальна характеристика вірусу Епштейна-Барр …………………
1.2.
Клінічні форми ВЕБ-інфекції……………………………………….
1.3.
Діагностика ВЕБ-інфекції………………………………………….
1.4.
Особливості системи ІНФ у хворих на ВЕБ-інфекцію…………
Розділ 2.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………….
2.1.
Загальна характеристика обстежених хворих……………………
2.2.
Методи дослідження……………………………………………….
Розділ 3.
УРАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ
ВЕБ-ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ…………………………………………
3.1.
Особливості перебігу ВЕБ-менінгітів і ВЕБ-енцефалітів у
дітей……………………………
3.2.
Судомний синдром як прояв активної ВЕБ-інфекції у дітей……
Розділ 4.
ОЦІНКА УРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ, ОБУМОВЛЕНИХ ВЕБ, ЗА ДАНИМИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ
МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………
4.1.
Дані ехоенцефалоскопічного дослідження головного мозку……
4.2.
Дані магнітно-резонансної томографії головного мозку…………
Розділ
АЛГОРИТМ ДІАГНОСТИКИ ФОРМ ВЕБ-ЕНЦЕФАЛІТУ У ДІТЕЙ, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА ДОПОМОГОЮ
МЕТОДУ НЕОДНОРІДНОЇ ПОСЛІДОВНОЇ ПРОЦЕДУРИ
ВАЛЬДА-ГЕНКІНА………………………………
Розділ
ВМІСТ СИРОВАТКОВОГО ІНТЕРФЕРОНУ АЛЬФА ТА ГАММА У КРОВІ ХВОРИХ НА
ВЕБ-ЕНЦЕФАЛІТ
УЗАГАЛЬНЕННЯ І ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ………
ВИСНОВКИ………………………………………………………….
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ…………………………………….
СПИСОК