Вы здесь

Особливості часових змін аномального магнітного поля та векторів індукції у Закарпатському сейсмоактивному прогині

Автор: 
Климкович Тамара Анатоліївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005178
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП.
Глава 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АНОМАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ ТА ВЕКТОРІВ ІНДУКЦІЇ
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ ГЕОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ПОШУКУ ПРОВІСНИКІВ
ЗЕМЛЕТРУСІВ.
Досвід використання тектономагнітних досліджень у сейсмоактивних регіонах
світу
Тектономагнітні дослідження на Карпатському геодинамічному
полігоні.
Використання магнітоваріаційних спостережень для виявлення провісників місцевих
землетрусів.
Глава 2. МЕТОДИ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕОМАГНІТНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ВИДІЛЕННЯ
МАЛОАМПЛІТУДНИХ
АНОМАЛІЙ
2. Методи і алгоритми виявлення і відбраковування некондиційних
даних.
2.2. Кореляційні методи виділення малоамплітудних аномалій геомагнітного
поля.
2.3. Приклади застосування методик виділення малоамплітудних аномалій до
аналізу гемагнітних спостережень у Закарпатській сейсмоактивній
зоні
Глава 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ АНОМАЛЬНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ У
КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
3.1. Методика геомагнітного моніторингу та характеристика мережі
спостережень.
3. Довгоперіодні часові зміни аномального магнітного поля за результатами
режимних спостережень на Карпатському
полігоні
3.3. Короткоперіодні часові зміни аномального магнітного поля
3.3.1. Локальні ефекти, виділені за морфологією змін аномального геомагнітного
поля.
3.3.2. Локальні ефекти, виділені за допомогою кореляційних
методів
3.3.3. Інтерпретація локальних аномальних змін геомагнітного поля у зв‘язку з
землетрусами в зоні Закарпатського глибинного
розлому
Глава 4. ЧАСОВІ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ВЕКТОРІВ ВІЗЕ ТА ЇХ МОЖЛИВИЙ ЗВ’ЯЗОК З
СЕЙСМІЧНИМ РЕЖИМОМ ЗАКАРПАТТЯ.
4.1. Аналіз векторів індукції розрахованих за даними аналогових
магнітограм
4.2. Методика та алгоритм обробки цифрових магнітоваріаційних
спостережень.
4.3. Результати цифрових магнітоваріаційних спостережень та їх
інтерпретація.
4.3.1. Зв‘язок аномальних значень векторів індукції з місцевою
сейсмічністю.
4.3.2. Добові та сезонні зміни векторів індукції
4.3.3. Зміни середньорічного модуля вектора індукції.
4.3.4. Особливості розподілу аномальних значень векторів індукції в діапазонах
періодів до хвилин
ВИСНОВКИ.
СПИСОК