Вы здесь

Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу

Автор: 
Задорожна Галина Олександрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005200
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Перелік умовних позначень.…………………
Вступ.……………………………………………………………….
Розділ 1. Огляд літератури……………….………………………………
1. Сучасні уявлення про фізіологічні механізми дії магнітного поля на живий
організм…………….…………………………………………
1.1. Біоелектрична активність гіпоталамуса та її зміни при формуванні
адаптаційно-компенсаторної відповіді організму………
Розділ 2. Методика
дослідження
2.1. Утримання лабораторних тварин в умовах експерименту та розподіл їх на
групи…………………………………………………………
2.2. Методика “відкритого поля”. Аналіз рухової, дослідницької, вегетативної
поведінкі………………………………………………………
2.3. Реєстрація біоелектричної активності передньої гіпоталамічної і задньої
гіпоталамічної областей у щурів………………………………….
2.4. Дослідження вегетативних показників серцево-судинної системи по даних
електрокардіограми………………………………………………
2.5. Визначення вмісту кортикостерону в сироватці крові щурів………
Розділ 3. Аналіз біоелектричної активності гіпоталамуса щурів за умов
експерименту…………………………………………………………
3.1. Вплив стресу на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за
фізіологічних умов………………….…………….…………………………
3.2. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність
гіпоталамуса щурів………
3.3. Комбінований вплив стресу і вихрового імпульсного магнітного поля на
біоелектричну активність гіпоталамуса щурів.
Розділ 4. Аналіз вегетативних зсувів організму за умов
експерименту……………………………………………………………….
4.1. Модуляція рухових, дослідницьких і вегетативних реакцій тварин під час
дослідження…………………………………………………………
J
4.2. Вариативність серцевого ритму щурів під час дослідження………
Розділ 5. Обговорення результатів
дослідження
Висновки……………………………………………….………….
Список