Вы здесь

Екологічне обґрунтування контролю чисельності хлібних жуків роду Аnisoplia в Правобережному Лісостепу України.

Автор: 
Федоренко Андрій Віталійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005204
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП………………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………….………………
1.1. Історичний нарис про шкідливість хлібних жуків……………….……
1.2. Видовий склад, біологічні та морфологічні особливості ………….
1.3. Шкідливість хлібних жуків…………………………………………….
1.4. Абіотичні чинники та їх вплив на динаміку чисельності
хлібних жуків .…………………………………………………………
1.5. Едафічні чинники та їх вплив на динаміку чисельності
хлібних жуків…………………………………………………………….
1.6. Біотичні чинники та їх вплив на динаміку чисельності
хлібних жуків…………………………………………………………….
1.7. Антропічні чинники та їх вплив на динаміку чисельності
хлібних жуків…………………………………………………………….
1.7.1. Імунологічний метод захисту рослин………………………….
1.7.2. Агротехнічний метод захисту рослин …………………….………….
1.7.3. Хімічний метод захисту рослин ……….………………….….
РОЗДІЛ 2. МІСЦЕ, УМОВИ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИКА
ДОСЛІДЖЕНЬ.
2.1. Ґрунтово-кліматичні умови зони досліджень………………………….
2.2. Технологія вирощування цукрових буряків, озимої та ярої пшениці.
2.3. Матеріали і методики проведення досліджень………………….
РОЗДІЛ 3. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХЛІБНИХ ЖУКІВ…….
3.1. Вплив кормових рослин на сезонну динаміку чисельності
жука кузьки…………………………………………………….………….
3.2. Сезонна вертикальна міграція личинок хлібного жука кузьки
в ґрунті на посівах цукрових буряків…………………………………
РОЗДІЛ 4. ЗАКОНОМІРНОСТІ БАГАТОРІЧНОЇ ДИНАМІКИ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ ЖУКІВ……………………………
4.1. Багаторічна динаміка чисельності хлібних жуків……………………
4.2. Аналіз впливу абіотичних чинників на зональну поширеність
та динаміку чисельності хлібних жуків………………………………
4.3. Вплив сонячної активності на динаміку чисельності
хлібних жуків…………………………………………………………….
РОЗДІЛ 5. КОНТРОЛЬ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЖУКА КУЗЬКИ ТА
ІНШИХ ВИДІВ ХЛІБНИХ ЖУКІВ В ЗЕРНО-
ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ……………………………………
5.1. Агротехнічні заходи з обмеження чисельності жука кузьки……….
5.1.1. Чергування культур в сівозміні …………………….……………….
5.1.2. Роль способів основного обробітку ґрунту в регулюванні
чисельності личинок жука кузьки………….……………………….
5.1.3. Роль мінеральних та органічних добрив у зниженні
чисельності личинок жука кузьки………………………………
5.2. Біологічний контроль чисельності жука кузьки ……………………
5.3. Імунологічний метод контролю чисельності хлібних жуків……….
5.4. Хімічний контроль чисельності хлібних жуків………………………
5.4.1. Оцінка ефективності обробки насіння цукрових
буряків інсектицидними протруйниками проти личинок ……….…
5.4.2. Оцінка ефективності обприскувань посівів ярої пшениці
інсектицидами проти імаго хлібних жуків…………………………
РОЗДІЛ 6. АЛГОРИТМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІКИ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ЖУКА КУЗЬКИ……………………………
РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЧИСЕЛЬНОСТІ ХЛІБНИХ
ЖУКІВ……………………………………………………….
РОЗДІЛ 8. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ
СХОДІВ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ВІД ЛИЧИНОК
ХЛІБНИХ ЖУКІВ ТА ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ВІД ІМАГО……
ВИСНОВКИ………………………………………………………………
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ…………………………………………
СПИСОК