Вы здесь

Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку

Автор: 
Горецька Олена Віталіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005212
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ……………………………………
ВСТУП……………………………………………………………………….
РОЗДІЛ  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ
1.1. Проблема спілкування в контексті сучасного розвитку психології…
1.2. Специфіка спілкування в період дошкільного дитинства.
1.3. Співвідношення спілкування і ставлення батьків до дитини-дошкільника
.
1.4. Особливості реалізації особистісно орієнтованого підходу до процесу
спілкування в родині
.
Висновки до першого
розділу …………………………………
РОЗДІЛ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИ­ВОС­ТЕЙ
СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ-ДОШКІЛЬ­НИКАМИ……….
2.1. Етапи та організація емпіричного дослідження ………………
2.2. Психологічні особливості спілкування батьків з дітьми дошкільного
віку.
2.3. Регулятивні функції батьківського ставлення до розвитку особистості та
формування поведінки дитини дошкільного віку….……
Висновки до другого
розділу…………………………………….
РОЗДІЛ  
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІ СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ…………………………
3.1. Експериментальна модель процесу спілкування між батьками та дітьми
дошкільного віку………………………………………
3.2. Реалізація особистісно орієнтованого спілкування у процесі міжособистісної
взаємодії батьків з дитиною-дошкільником.
3.3. Аналіз ефективності експериментальної моделі взаємодії між батьками і
дошкільниками……………………………………….
3.4. Рекомендації щодо оптимізації процесу спілкування дорослих
з дітьми дошкільного віку………………………………………
Висновки до третього
розділу………………………………….
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………
ДОДАТКИ ……………………………………………………………
СПИСОК