Вы здесь

Проблеми статусу та професіоналізації діяльності депутатів парламенту на сучасному етапі (порівняльно-правове дослідження).

Автор: 
Чепель Ольга Дмитрівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005217
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРИРОДА ПАРЛАМЕНТСЬКОГО МАНДАТА
У КОНТЕКТСТІ РОЗВИТКУ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ 
ФОРМИ ПРАВЛІННЯ
Історико-правові аспекти розвитку парламентаризму
Депутатський (парламентський) мандат: поняття і види
Особливості становлення правової моделі депутатського
мандата в Україні
Проблема представництва у сучасних умовах
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ СТАТУСУ 
ПАРЛАМЕНТАРІЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. Правовий статус члена парламенту: правові доктрини
та конституційні моделі
2.2. Підстави виникнення та припинення дії депутатського мандата
2.3. Права й обов’язки члена парламенту
2.4. Гарантії діяльності парламентарія
2.5. Відповідальність депутата як члена представницького
і законодавчого органу
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТУ: ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ 
(ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)
3.1. Професіоналізм – основа депутатської діяльності
3.2. Правова та інша професійна підготовка парламентаріїв
Висновки до
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ А, Б
СПИСОК