Вы здесь

Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України

Автор: 
Гродзинська Ольга Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005221
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сприйняття людиною ландшафтів і
регіонів
1. Місце і значення проблеми сприйняття ландшафтів і регіонів у
конструктивній географії
.
1. Загальні закономірності сприйняття людиною географічних феноменів
………
1.3. Сприйняття людиною ландшафту

1.3.1. Ландшафт як об’єкт сприйняття
1.3.2. Перцепційні риси ландшафту
1.4. Сприйняття людиною і людськими спільнотами регіонів і
регіональної диференціації
…………
1.4.1. Загальні закономірності сприйняття регіону
1.4.2. Форми сприйняття регіональної диференціації
1. Вплив сприйняття людиною ландшафтів і регіонів на її діяльність
Висновки до
розділу
1.
Розділ 2. Методика дослідження
….
2. Загальні положення
2. Методика дослідження сприйняття ландшафтів
2. Методика дослідження сприйняття регіонів
2. Методика дослідження сприйняття геоекологічних проблем і
географічних понять
…….
2. Обґрунтування вибіркових сукупностей та організація бази даних
2.6. Кількісна та математично-статистична обробка даних ……………
Висновки до
розділу
.
Розділ 3. Закономірності сприйняття людиною ландшафтів .
3.1. Сприйняття людьми ландшафту як поняття
.
3.2. Ментальна категоризація образів ландшафтів
3.2. Загальні ментальні класи ландшафтів
.
3.2. Ментальна типологія образів ландшафтів
3.2.3. Архетипні образи ландшафтів
.
3.3. Сприйняття образу ландшафту
3.3. Типи перцепційних рис образу ландшафту
3.3.2. Базові перцепційні риси ландшафту
.
3.4. Когнітивне оцінювання ландшафтів
.
3.4.1. Сутність когнітивного оцінювання ландшафтів .
3.4. Когнітивні оцінки образів ландшафтів
.
3.4.3. Когнітивні оцінки ментальних класів ландшафтів
3.4.4. Вплив соціокультурних чинників на оцінки ландшафтів …….
3.5. Особливості сприйняття міських ландшафтів
.
Висновки до
розділу
Розділ 4. Сприйняття регіонів і регіональної диференціації України
4.1. Сприйняття людьми поняття регіону
.
4.2. Типові схеми ментального районування території України .
4.3. Вернакулярне районування території України
.
4.3.1. Схема вернакулярного районування України
4.3.2. Соціокультурні чинники сприйняття регіональної
диференціації території України
.
4.4. Змістове сприйняття регіонів України
.
4.5. Сприйняття людиною геоекологічних проблем
.
4.5.1. Місце геоекологічних проблем у системі людських цінностей
4.5.2. Сприйняття регіональних геоекологічних проблем …………
4.6. Зміни в часі уявлень про регіони і регіональну диференціацію
України
.
Висновки до
розділу
4
Розділ 5. Використання закономірностей сприйняття ландшафтів і
регіонів при вирішенні конструктивно-географічних завдань
5.1. Методи планування ландшафтів на основі їх сприйняття людиною
5.2. Формування позитивного іміджу регіонів
5.3. Визначення пріоритетів регіональної екологічної політики ………
Висновки до
розділу
5.
Висновки
Список