Вы здесь

Трансформація соціального часу та простору в сучасному інформаційному суспільстві.

Автор: 
Соколова Катерина Володимирівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005227
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………………………………
РОЗДІЛ Концептуально-методологічні основи дослідження
1.1. Огляд наукової літератури за темою дисертації …………………
1.2. Теоретико-методологічні засади дослідження ……………………
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ Просторово-часові співвідношення соціального буття в процесі
інформатизації традиційного суспільства
2.1. Просторово-часові виміри соціального буття в архаїчному
суспільствах…………………………………………………………
Зміни просторово-часових характеристик соціального буття в античному та
середньовічному суспільствах …………………….
Висновки до
розділу …………………………………………………….
РОЗДІЛ Трансформація соціального часу-простору в контексті інформатизації
сучасного суспільства
3.1. Зміни часово-просторових модусів соціального буття в індустріальному та
постіндустріальному суспільствах………….
3.2. Інформатизація суспільства та перехід до глобалізованого світу: основні
тенденції трансформації соціального часу і простору….
Інформаційна епоха та особистісний вимір часово-просторових характеристик
…………………….………….
Висновки до
розділу ……………………………………….……………
ВИСНОВКИ …………………………………………………………….…
СПИСОК