Вы здесь

Трансформація електорального простору: особливості, фактори змін і розвитку

Автор: 
Єхнич Анжеліка Вікторівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005231
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ І ПОНЯТІЙНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ……………………
1.1.
Ступінь розробленості проблеми в науковій літературі…………
1.2.
Електоральний простір: поняття, сутність, структура…………….
Висновки з першого
розділу………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ…………………………………………………………………
2.1.
Основні концептуальні підходи до дослідження електорального
простору………………………………………………………………
2.2.
Електоральна проблематика в демократичній теорії………………
Висновки з другого
розділу………………………………………………
РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИЗАЦІЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК ЧИННИК
ТРАНСФОРМАЦІЇ……………………………………………
3.1.
Електоральний простір крізь призму політичного ринка…………
3.2.
Інфокомунікаційні технології як чинник впливу на електоральний
простір……………………………………………….
Висновки з третього
розділу………………………………………………
РОЗДІЛ 4. ТРАНСФОРМАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ
СОЦІАЛЬНИХ РОЗМЕЖУВАНЬ…………………………………………
4.1.
Соціальні розмежування електорального простору: нові тенденції
розвитку……………………………………………………………….
4.2.
Основні етапи еволюції електоральної моделі й особливості електоральних циклів
в Україні……………………………………
Висновки з четвертого
розділу…………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………
СПИСОК