Вы здесь

Рівень гіпоксії у злоякісних пухлинах та оцінка його прогностичного значення (експериментально-клінічне дослідження)

Автор: 
Ковельська Антоніна Василівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005234
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
СПИСОК УМОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ.
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Вступ.
1.1. Гіпоксія – характерна риса злоякісних
пухлин
1.2. Гіпоксія, пухлинна прогресія і прогноз перебігу захворювання
1.3. Методи визначення рівня гіпоксії у біологічних
тканинах.
1.4. Р та Н ЯМР спектроскопія як метод визначення рівня оксигенації
та метаболізму
тканини.
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Експериментальні тварини та
пухлини.
2.2. Загальна характеристика досліджуваних
хворих.
2.3. Р та Н ЯМР спектроскопія in vitro: приготування перхлорних
екстрактів (ПХЕ) тканини та проведення спектроскопії
2.4. Імуногістохімічний метод визначення експресії карбоангідрази
вуглецевої кислоти (СА-) в пухлинних клітинах………………….
2.5. Біохімічний метод визначення вмісту лактату у
тканині
2.6. Статистичні методи
дослідження
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ
ОБГОВОРЕННЯ
3.1. Рівень гіпоксії у карциномі легені Льюїс та м’язовій тканині
мишей-пухлиноносіїв
3.2. Рівень гіпоксії у пухлинній тканині та оточуючій її слизовій оболонці
у хворих на рак шлунка та його прогностичне значення
3.2.1. Використання співвідношення PME/Pi для оцінки рівня гіпоксії
тканинах.
3.2.2. Рівень гіпоксії у пухлині та оточуючій пухлину слизовій оболонці у
хворих на рак шлунка та його зв’язок з клініко-патологічними
характеристиками
хворих
3.2.3. Порівняльний аналіз величин співвідношення PME/Pi у
пухлинній тканині хворих на рак шлунка та рак шийки матки.
3.2.4. Рівень гіпоксії у пухлині та тривалість життя хворих на рак
шлунка.
3.3. Імуногістохімічне визначення експресії карбоангідрази (СА-) у
пухлинних тканинах хворих на рак шлунка та рак шийки матки
3.3.1. Експресія карбоангідрази (СА-) у тканині раку шлунка та її
зв'язок з клініко-патологічними характеристиками хворих.
3.3.2. Експресія карбоангідрази (СА-) у тканині раку шийки матки
та її зв'язок з клініко-патологічними характеристиками хворих.
3.3.3. Співставлення рівня гіпоксії у пухлинних тканинах хворих на рак
шлунка та рак шийки матки, визначеного методом Р ЯМР
спектроскопії, з експресією ендогенного маркеру гіпоксії – СА-9.
3.4. Вміст лактату у пухлинній тканині та оточуючій її слизовій оболонці
у хворих на рак шлунка та його прогностичне значення
3.4.1. Визначення рівня лактату за допомогою Н ЯМР спектроскопії ПХЕ
пухлинної тканини та слизової оболонки шлунка хворих на рак
цієї
локалізації
3.4.2. Визначення біохімічним методом вмісту лактату у пухлині та
оточуючій її слизовій оболонці у хворих на рак шлунка та
співставлення його значення з рівнем лактату, визначеного методом
Н ЯМР
спектроскопії
3.4.3. Значення співвідношення Lac/Cr і вмісту лактату у пухлинній
тканині та тривалість життя хворих на рак шлунка
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………
СПИСОК