Вы здесь

Са2+-транспортувальні системи секреторних клітин слинних залоз личинки Drosophila melanogaster

Автор: 
Чорна Тетяна Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005251
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………
Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………
1.1. Са+-транспортувальні системи секреторних клітин екзокринних залоз
ссавців………………………………………………………………………
1.1.1. Системи пасивного транспортування іонів Са+…………………
1.1.1.1. Потенціалкеровані Са+-канали…………………………
1.1.1.2. Система депокерованого входу іонів Са+ у клітини
1.1.1.3. Пуринові рецептори плазматичної мембрани……….
1.1.1.4. Внутрішньоклітинні Са+-канали ……………………….
1.1.2. Системи активного транспортування іонів Са+…………………
1.1.2.1. Са+-помпа плазматичної та мембрани ендоплазматичного
ретикулуму……………………………………………………….
1.1.2.2. Система Na+–Ca+-обміну………………………………………
1.1.2.3. Са+-транспортувальні системи мітохондрій……………….
1.2. Са+-транспортувальні системи малоклітинних екзокринних залоз
комах…………………………………………………………………………
Розділ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ……………………
2.1. Об’єкт і предмет досліджень………………………………….
2.2. Визначення змін вмісту депонованого Са+ у секреторних
клітинах………………………………………………….……
2.3. Визначення рівня цитозольного Са+ у секреторних клітинах із використанням
методу конфокальної
мікроскопії…
2.4. Молекулярно-біологічні методи досліджень……….
2.4.1. Виділення сумарної РНК……………………………….
2.4.2. Метод зворотної транскрипції…………………………
2.4.3. Метод полімеразної ланцюгової реакції………………
2.4.4. Статистичні методи досліджень……………………….
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ………………………………….
Ідентифікація потенціалкерованих Са+-каналів………………………
3.1.1. Вплив гіперкалієвої деполяризації плазматичної мембрани на вміст
депонованого Са+ у секреторних клітинах ……………….
3.1.2. Вплив блокаторів потенціалкерованих Са+-каналів на вміст депонованого
Са+ у секреторних клітинах…………
3.1.3. Зміна рівня цитозольного Са+ у секреторних клітинах за гіперкалієвої
деполяризації плазматичної мембрани……………
Ідентифікація пуринових рецепторів плазматичної мембрани секреторних клітин
слинних залоз………………………………………
Вплив АТФ на вміст депонованого Са+ у слинних
залозах……………………………………………………………
3.2.2. Експресія гена Itp-r-A у секреторних клітинах……
3.3. Ідентифікація депокерованого входу Са+ у секреторні клітини…….
3.3.1. Експресія гена olf-F у секреторних клітинах……………
3.3.2. Зміни вмісту цитозольного Са+ у секреторних клітинах за дії
іономіцину………………………………………………………….
3.3.3. Вплив тапсигаргіну на зміни рівня цитозольного Са+ у секреторних
клітинах………………………………………….
3.4. Ідентифікація внутрішньоклітинних систем транспортування Са+ у
секреторних клітинах слинних залоз………………………………………
3.4.1. Вплив ріанодину на вміст депонованого Са+ у секреторних
клітинах……………………………………………………………
3.4.2. Експресія гена Ca-PA, що кодує молекулу Са+-помпи мембрани ЕПР, у
секреторних клітинах………………………….
3.4.3. Зміни вмісту депонованого Са+ у секреторних клітинах за дії
тапсигаргіну……………………………………………………….
Розділ 4. ОБГОВОРЕННЯ………………………………………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………….
СПИСОК