Вы здесь

Лернеоз коропових риб (епізоотологія, патогенез, заходи боротьби)

Автор: 
Пукало Петро Ярославович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005274
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
стор.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
1.
РОЗДІЛ
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ І ВИБІР НАПРЯМКІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1.
Епізоотична ситуація щодо захворювань риб на лернеоз
1.2.
Взаємовідносини паразита і хазяїна при лернеозі риб
1.3.
Гемопоез та особливості метаболізму речовин у риб при заразних захворюваннях
1.4.
Вплив гідрохімічних показників на захворюваність риб
1.5.
Профілактично-лікувальні заходи при лернеозі риб
1.6.
Висновок з огляду літератури і вибір напрямків досліджень
2.
РОЗДІЛ
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.
РОЗДІЛ
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
3.1.
Моніторингові паразитологічні дослідження у рибницьких ставах господарств
,,Рудники” та ,,Янів”
3.
Гідрохімічні та гідробіологічні показники водойм дослідних господарств
3.2.2.
Гідрохімічний та гідробіологічний режими ставів господарства ,,Рудники”.
3.2.2.
Гідрохімічний та гідробіологічний режими ставів господарства ,,Янів”
3.3.
Морфо-функціональні взаємовідносини в системі паразит-хазяїн при лернеозі
3.4.
Гематологічні, біохімічні та імунологічні показники за лернеозу риб
3.4.1.
Гематологічні показники риб, уражених лернеями, у господарстві ,,Рудники”
3.4.2.
Гематологічні показники риб, уражених лернеями, у господарстві ,,Янів”
3.4.3.
Вміст загального білка і співвідношення окремих білкових фракцій за лернеозу
риб
3.4.4.
Показники Т- і В- клітинного імунітету коропа за лернеозу
3.5.
Визначення гострої токсичності аміакату міді і негувону N розчин
3.5.1.
Визначення гострої токсичності аміакату міді
3.5.2.
Визначення гострої токсичності негувону N розчин
3.6.
Терапевтична ефективність аміакату міді і негувону N розчин за лернеозу
ставових риб
3.6.1.
Оцінка ефективності аміакату міді на цьоголітках коропа при лернеозі в дослідах
in vivo
3.6.2.
Оцінка ефективності препарату негувон N розчин на цьоголітках коропа при
лернеозі в дослідах in vivo
3.6.3.
Морфометричні показники клінічно здорових та уражених лернеями риб
3.6.4.
Економічна ефективність застосування аміакату міді та негувону N розчин за
лернеозу коропа в нагульних ставах
3.6.4.1.
Економічна ефективність застосування аміакату міді
3.6.4.2.
Економічна ефективність застосування негувону N розчин
РОЗДІЛ
АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
ВИСНОВКИ
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
ДОДАТКИ
СПИСОК