Вы здесь

Теплозахисні властивості фундаментної зони цивільних будівель

Автор: 
Філоненко Олена Іванівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005283
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ . . . . . .
ВСТУП . . . . . . . . . . .
РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕПЛОЗАХИСТУ
ПІДЛОГИ НА ГРУНТІ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ . . .
Конструктивні рішення традиційних і сучасних підлог . .
Формування теплового режиму конструкції підлоги та
вимоги щодо теплотехнічних якостей . . . . . .
1.3. Визначення показників теплостійкості підлоги . . .
1.4. Вимоги щодо теплозахисту конструкцій фундаментної зони .
1.5. Дослідження розвитку методів теплотехнічного розрахунку
підлог, які мають за основу ґрунт . . . . . . .
1.6. Аналіз існуючих варіантів утеплення навколофундаментної
зони . . . . . . . . . . . .
1.7. Висновки до
розділу та задачі дослідження . . .
РОЗДІЛ 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОГО
РЕЖИМУ ПІДЛОГИ НА ГРУНТІ ТА РОЗРОБКА МОДЕЛІ
РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ
НАВКОЛОФУНДАМЕНТНОЇ ЗОНИ . . . . . .
2.1. Постановка задачі . . . . . . .
2.2. Стаціонарний режим теплопередачі. Математичне
формулювання задачі . . . . . . . .
2.3. Розрахункові параметри клімату зовнішнього середовища .
2.4. Дослідження ґрунтових умов України . . . . .
2.5. Порівняльний аналіз методів розрахунку тепловтрат через підлогу.
2.6. Визначення розмірів області моделювання та граничних умов
при розрахунку температурних полів . . . . .
2.7. Типові конструктивні вирішення цоколю, вимощення та
фундаменту будівлі . . . . . . . . .
2.8. Конструктивні вирішення підлоги будівлі . . . .
2.9. Висновки до
розділу . . . . . . .
РОЗДІЛ 3. НАТУРНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ
НАВКОЛОФУНДАМЕНТНОЇ ЗОНИ .
3.1. Методичні аспекти натурно-експериментального дослідження.
3.2. Опис об’єкту дослідження . . . . . . .
3.3. Методика натурних спостережень. Прилади та інструменти .
3.4. Аналіз результатів дослідження температурного режиму навколофундаментної
зони . . . . . . . .
3.5. Порівняння теоретичних результатів розрахунку та
експериментальних даних . . . . . . . .
3.6. Висновки до
розділу . . . . . . .
РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕПЛОТЕХНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУНДАМЕНТНОЇ ЗОНИ
БУДІВЛІ НА ТЕПЛОВТРАТИ ЧЕРЕЗ ПІДЛОГУ, ЯКА МАЄ ЗА ОСНОВУ ГРУНТ . . . .
4.1. Визначення загального опору теплопередачі фундаменту .
4.2. Визначення допустимого опору теплопередачі цоколю та фундаменту
4.3. Дослідження конструктивних рішень щодо влаштування
вертикальної теплоізоляції . . . . . . . .
4.3.1. Дослідження теплозахисних властивостей фундаментної
зони при утепленні фундаменту та цоколю з внутрішнього боку . .
4.3.2. Дослідження теплозахисних властивостей фундаментної
зони при утепленні фундаменту та цоколю з зовнішнього боку . .
4.4. Порівняння попередніх і діючих будівельних норм відносно
утеплення фундаментної зони . . . . . . .
4.5. Розрахунок вологісного режиму конструкції цоколя та
масиву навколофундаментної зони при внутрішньому утепленні . .
4.6. Розрахунок вологісного режиму конструкції цоколя та
масиву навколофундаментної зони при зовнішньому утепленні . .
4.7. Висновки до
розділу . . . . . . .
РОЗДІЛ 5. ІНЖЕНЕРНА МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ
ТЕПЛОЗАХИСТУ ФУНДАМЕНТНОЇ ЗОНИ БУДІВЕЛЬ . . .
5.1. Алгоритм розрахунку теплозахисту фундаментної зони будівель
5.2. Запропоновані проектні рішення зниження тепловтрат підлогою
на ґрунті та огляд теплоізоляційних матеріалів . . . . .
5.3. Методика визначення розрахункових тепловитрат на
опалення будинку . . . . . . . . .
5.4. Визначення питомих тепловитрат на опалення будинку . .
5.5. Заходи щодо зменшення тепловтрат підлогою на ґрунті
та їх економічна ефективність . . . . . . .
5.6. Визначення економічної ефективності утеплення
фундаментної зони за приведеними тепловтратами . . . .
5.7. Висновки до
розділу . . . . . . .
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ . . . . . . . .
ДОДАТОК А Дослідження існуючих варіантів утеплення підлоги .
ДОДАТОК Б Визначення розмірів області моделювання
температурного поля . . . . . . . . .
ДОДАТОК В Дослідження теплозахисних властивостей навколофундаментної
зони при утепленні фундаменту та цоколю з внутрішнього боку . .
ДОДАТОК Д Дослідження теплозахисних властивостей навколофундаментної
зони при утепленні фундаменту та цоколю з зовнішнього боку . .
ДОДАТОК Е Комбінування різних варіантів утеплення . .
ДОДАТОК Ж Дослідження теплозахисних властивостей
навколофундаментної зони при утепленні фундаменту та цоколю
з внутрішнього боку за попередніми будівельними нормами . .
ДОДАТОК З Дослідження теплозахисних властивостей
навколофундаментної зони при утепленні фундаменту та цоколю
з зовнішнього боку за попередніми будівельними нормами . . .
ДОДАТОК К Локальний кошторис . . . . . . .
ДОДАТОК Л Акти про впровадження результатів
дисертаційної роботи . . . . . . . . .
СПИСОК