Вы здесь

Розвиток професійної готовності водіїв автотранспорту до дій в екстремальних ситуаціях

Автор: 
Бриндіков Юрій Леонідович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005287
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………….……………………………
РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ЯК
ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Екстремальність і поняття психологічної готовності .……….…
1.2. Психологічна готовність до дій в екстремальних ситуаціях як критерій
професійної придатності …………………………….……….….…
1.3. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у роботі водіїв
автотранспортних засобів ………………………….……………….…….….
Висновки до
розділу ……………………………………………………
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВОДІЇВ
АВТОТРАНСПОРТУ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ ….
2.1. Емпіричне дослідження психологічних і психофізіологічних функцій і якостей
водія, необхідних для його успішних дій в екстремальних ситуаціях дорожньої
обстановки …………….……….……
2.2. Емпіричне дослідження можливості розвитку готовності водіїв автотранспорту
до дій в екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки
Висновки до
розділу ……………………………………………………
РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ВОДІЇВ ДО КЕРУВАННЯ
АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ ДОРОЖНЬОЇ ОБСТАНОВКИ
….……………………………………….…………………….
3.1. Підвищення особистої відповідальності водіїв за дотриманням правил
дорожнього руху ……….……………………………………………….
3.2. Психологічні інваріанти розвитку професійної готовності водіїв до дій в
екстремальних ситуаціях дорожньої обстановки ……….…………
Висновки до
розділу ……………………………………………………
ВИСНОВКИ ………………………………………………
ДОДАТКИ ….…………………………………………………………….
Додаток А. Методики, що використовуються для оцінки психологічної i
психофiзіологiчної придатності водіїв
….………….…….
Додаток Б. Протоколи дослідження слухачів автошколи з використанням пристрою
«ARIES» ………………….……….………….…
Додаток В. Програма модульного навчання «Формування психологічної готовності
водіїв автотранспорту до дій в екстремальних ситуаціях»
…………………………………………………….……………
Додаток Д. Варіант акмеограми водія автотранспортного засобу …
Додаток Е. Акти реалізації ………………….………….………………
СПИСОК