Вы здесь

Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вториних сплавів

Автор: 
Фільченков Олександр Сергійович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005356
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………
РОЗДІЛ СУЧАСНИЙ СТАН МЕТАЛУРГІЇ БАБІТІВ
(Огляд літератри)……………………………………………………….
Хімічний склад і властивості бабітів…………………………………
Особливості промислового готування сплаву на основі кальцієвого бабіту
………………………………………………………………….
Дефекти бабітового антифрикційного шару………….……………….
Особливості роботи бабітового шару в підшипниках……………….
Види спучування бабітів……….……………………………………
Поведінка водню в бабітах……………………………………………
Старіння кальцієвих бабітів………………………………………….
РОЗДІЛ МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………
Аналіз об’єкта дослідження….………………………………………
Методи дослідження структури і хімічного складу бабітів………….
Визначення газонасиченості бабітів………………………………….
Визначення твердості бабітів………………………………………
Методика оцінки зношення бабітових вкладишів………………….
Метод регресійного аналізу….………………………………………
РОЗДІЛ ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ДОЛІ
ВТОРИННОГО СПЛАВУ В ШИХТІ ПЛАВКИ БАБІТУ БК…….
3.1. Вплив вторинного сплаву на твердість бабіту…………………….
3.1.1. Особливості впливу вторинного бабіту….………………………….
3.1.2. Оптимізація вмісту вторинного бабіту в шихті плавки……………
3.2. Дослідження вигару натрію і кальцію при плавці бабіту… …………
3.2.1. Промислові плавки бабіту без використання магнію………………
3.2.2. Промислові плавки з підвищеною долею вторинного бабіту й з використанням
магнію………………………………………………….
3.2.3. Аналіз впливу магнію на вигар натрію і кальцію………………….
3.3. Вплив магнію на твердість сплаву БК………………………………
РОЗДІЛ ВПЛИВ ЛЕГУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА СТРУКТУРУ
І ВЛАСТИВОСТІ КАЛЬЦІЄВИХ БАБІТІВ……………………….
Дослідження впливу основних легуючих елементів на твердість
сплаву………………………………………………………………….
Дослідження впливу мікролегування на механічні властивості
БК………………………………………………………………………
Дослідження зносостійкості кальцієвих бабітів…………………….
Металографічні дослідження структури кальцієвих бабітів……….
РОЗДІЛ ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В КАЛЬЦІЄВИХ БАБІТАХ…………
Металографічні дослідження дефектів бабітового шару……………
Дослідження газонасиченості сплавів…….…………………………
5.2.1. Визначення складу газу під порожниною спучування………………
5.2.2. Визначення вмісту газів в бабітах……………………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
ДОДАТКИ…….……………………………………………………………….
СПИСОК