Вы здесь

Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання

Автор: 
Олєйнікова Тетяна Юріївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005359
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Стр.
ВСТУП………………………………………….……………………
РОЗДІЛ 1.
АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ………………………
1.1.
Аналіз рівня інформатизації діяльності вищих навчальних
закладів……………………….
1.2.
Особливості модульно–рейтингової системи навчання…………
1.3.
Аналіз моделей та методів планування модульно-рейтингової системи
навчання………………………………………….…………
1.4.
Аналіз програмних засобів планування навчального процесу в умовах
модульно-рейтингової системи навчання……………….
1.5.
Висновки ……………………………………………………………
РОЗДІЛ 2.
МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРОТИРИЗИКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ……………………….
2.1.
Класифікація ризиків вищого навчального закладу……………….
2.2.
Математична модель модульно-рейтингової системи навчання з урахуванням
ризиків………………………………………….……
2.3.
Розробка моделей планування структури модулів дисциплін з урахуванням
ризиків……………………………………………….
2.3.1.
Вдосконалення сітьової моделі міжпредметних зв’язків…………
2.3.2.
Вдосконалення сітьової моделі зв’язності тем дисциплін ………
2.4.
Метод протиризикового планування структури дисциплін в умовах
модульно-рейтингової системи навчання…………………
2.5.
Метод протиризикового планування структури модулів…………
2.6.
Висновки………………………………………….…………………
РОЗДІЛ 3.
ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОТИРИЗИКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ
МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ……….
3.1.
Структура інформаційної бази протиризикового планування змісту модулів
дисциплін з урахуванням ризиків……….……….
3.2.
Структура автоматизованої системи протиризикового планування навчального
процесу «Модуль» …………………….
3.3.
Схема інформаційної технології протиризикового планування навчального процесу в
умовах модульно-рейтингової системи навчання ……………………………….……………………………
3.4.
Висновки ……………………………….…………………………….
РОЗДІЛ 4.
МЕТОДИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЛЯ НАПОВНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ
ПРОТИРИЗИКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ «МОДУЛЬ» …………………………………………….
4.1.
Експертні методи аналізу ризиків…………………………………
4.2.
Застосування методу колективної експертизи до оцінки ризиків навчального
процесу. ……………………………………………….
4.3.
Оцінка ефективності впровадженої інформаційної технології протиризикового
планування навчального процесу в умовах модульно – рейтингової системи
навчання……………………….
4.4.
Висновки…………………………………………………………….
ВИСНОВКИ………………………………………….………………
ДОДАТКИ………………………………………….………………
СПИСОК