Вы здесь

Теоретико-методологічні засади правотворчості.

Автор: 
Плавич Сергій Володимирович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005372
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

З М І С Т
Стор.
ВСТУП…………………………………………………………………….
РОЗДІЛ 1. ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК КАТЕГОРІЯ ПРАВА ТА
ЯВИЩЕ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ…………………………………………
1.1. Загальна характеристика правотворчості та її співвідношення
із правотворенням, нормотворенням,
законотворчістю….
1.2. Мета, фактори, ознаки та функції правотворчості у світлі
сучасних демократичних перетворень………………………………………
1.3. Форми, види та суб’єкти правотворчості: аналіз та значення.……
1.4. Стадії правотворчого процесу ……………………………………
Висновки до
розділу …………….……………………………………
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………………….……
2.1. Засадничі принципи правотворчої діяльності як основа
її ефективності……………………………………………………………….
2.2. Етика правотворчої діяльності…………………………………….
2.3. Питання взаємодії норм міжнародного та національного
права у правотворчій діяльності…………………………………….……….
Висновки до
розділу …………………………………………………
ВИСНОВКИ.…………………………………………………………
СПИСОК