Вы здесь

Співвідношення традиції і модернізації у процесі становлення громадянського суспільства в Україні

Автор: 
Нікітін Володимир Олександрович
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005374
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
1.1. Концептуальні підходи до розуміння дихотомії “традиція-модернізація” в
контексті суспільно-політичних трансформацій .
1.2. Теоретико-методологічний аналіз проблеми співвідношення традиції і
модернізації у процесі становлення громадянського суспільства в
Україні .
Висновки до
Розділу  .
РОЗДІЛ 2. ОСМИСЛЕННЯ ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТУ ТРАДИЦІЇ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ В
УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ВІД АВТОРИТАРИЗМУ ДО ДЕМОКРАТІЇ
2.1. Консервативна політика як чинник збереження традиції і стабілізаційний
резерв організованого суспільства 
2.2. Політична модернізація як ліберально-демократичний проект: інтегральні
характеристики і способи уникнення навздогінного
характеру .
Висновки до
Розділу  .
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ПОДОЛАННЯ
КРИЗОВИХ ЯВИЩ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
3.1. Специфіка інституціоналізації і ціннісного забезпечення громадянського
суспільства в Україні .
3.2. Основні напрями подолання традиційно-модернізаційних суперечностей та їх
вплив на формування вітчизняної моделі взаємодії держави і громадянського
суспільства 
Висновки до
Розділу  .
ВИСНОВКИ 
СПИСОК