Вы здесь

Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм).

Автор: 
Кочегарова Степанія Ігорівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005384
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………
І
РОЗДІЛ
ПОЛЬСЬКО-РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ КОНТЕКСТИ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ КАЗИМЄЖА
ВЄЖИНСЬКОГО РАННЬОГО ПЕРІОДУ……………………………
1.1. Генеалогія віталістичних віршів К. Вєжинського………………………….……
1.1.1. Новаторство “Скамандру”…………………………………………………
1.1.2. Лірика Л. Стаффа і поетичний дебют К. Вєжинського: спільне й
відмінне…………………………………………………………………………………
1.1.3. Діонісійство у творчості Ю. Тувіма, Я. Івашкевича та
К. Вєжинського…………………………………………………………………………
1.2. Творчість К. Вєжинського і російська поезія початку ХХ століття……………
1.2.1. Екзистенційні мотиви у віршах К. Вєжинського й О. Блока……………
1.2.2. Віталістична модель світу у поезії К. Вєжинського та І. Сєвєряніна…
1.2.3. Інтимний дискурс віршів К. Вєжинського, О. Блока і В. Брюсова……
1.3. Лірика К. Вєжинського та українська поезія початку ХХ століття……………
1.3.1. До типології віталізму та гедонізму в ранній поезії К. Вєжинського та
П. Тичини…………………………………………………………………………
1.3.2. Творення “міфу” у поезії К. Вєжинського і Б.–І. Антонича……………
ІІ
РОЗДІЛ
СВОЄРІДНІСТЬ ТВОРЧОЇ ЕВОЛЮЦІЇ КАЗИМЄЖА ВЄЖИНСЬКОГО У ДОВОЄННИЙ І ВОЄННИЙ
ПЕРІОДИ………………………………………………
2.1. Образно-стильові трансформації поетичних збірок “Розмова з пущею” (),
“Фанатичні пісні” (), “Гіркий урожай” ()………………………………
2.1.1. Дуалізм поетичного “Я” у творчості – рр…………………….
2.1.2. Урбанізм поезії К. Вєжинського: еволюція мотиву……………………
2.1.3. Катастрофічна візія світу у віршах К. Вєжинського – рр….
2.2. “Трагічна свобода” – “поетична історіографія” чи романтичний міф…………
2.3. Рецепція культури у збірці “Кургани”………………………………………….
2.4. Топіка і символіка збірок періоду війни…………………………………………
2.4.1. Тематична поліфонія першої частини збірки “Троянда вітрів”.……
2.4.2. Воєнні мотиви у творах – років ……………………………
2.4.3. Християнська символіка поезії К. Вєжинського………………………
ІІІ
РОЗДІЛ
УНІВЕРСАЛІЗМ ЕМІГРАЦІЙНОЇ ПОЕЗІЇ К. ВЄЖИНСЬКОГО.
3.1. Художні особливості
хронотопу
3.2. Модель світобудови у повоєнних
віршах
3.2.1. Тема людини і
смерті
3.2.2. Архетип
землі
3.2.3. Пантеїстична візія
природи
3.2.4. Роль поезії і
культури.
3.3. Сатиричні домінанти збірки “Чорний
полонез”.
3.4. Жанрово-строфічне розмаїття творів К. Вєжинського………………………
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….
Список