Вы здесь

Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа

Автор: 
Огієнко Ірина Сергіївна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005391
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДИСКУРСИВНІ СЛОВА В ТЕКСТАХ МАС-МЕДІА
1.1. Сучасний болгарський мас-медійний текст: основні характеристики
1.1.1. Особливості текстів друкованих мас-медіа
1.1.2. Тенденція до демократизації в мові сучасного болгарського мас-медійного
друкованого тексту
1.1.3. Турцизми в мові сучасних болгарських друкованих ЗМІ
1.1.4. Дискурсивні слова турецького походження в болгарській мові
1.2. Дискурсивні слова турецького походження як об’єкт лінгвістичного
дослідження
1.2.1. Дискурсивні слова: функціонально-семантична характеристика
1.2.2. Питання про можливість запозичення дискурсивних слів
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 2. ДИСКУРСИВНІ СЛОВА СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ
2.1. Дискурсивні слова впевненості
2.2. Дискурсивні слова невпевненості
2.3. Дискурсивні слова заперечення
2.4. Дискурсивні слова байдужості
2.5. Дискурсивні слова бажаності
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 3. ДИСКУРСИВНІ СЛОВА ЕМОЦІЙНОЇ ОЦІНКИ
3.1. Дискурсивні слова, пов’язані з позитивними емоціями
3.2. Дискурсивні слова, пов’язані з негативними емоціями
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 4. ДИСКУРСИВНІ СЛОВА МІРИ ОЗНАКИ
4.1. Дискурсивні слова інтенсифікації
4.2. Дискурсивні слова квантифікації
Висновки до
розділу
РОЗДІЛ 5. РЕЛЯТИВНІ ДИСКУРСИВНІ СЛОВА
5.1. Дискурсивні слова поєднання
5.2. Дискурсивні слова уточнення
Висновки до
розділу
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК