Вы здесь

Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу

Автор: 
Кеда Тетяна Євгенівна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005411
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
Умовні позначення та скорочення_
ВСТУП
Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Хіміко-аналітична характеристика похідних ,-дифенілкарбазону
1.1.1. Комбіновані та візуальні тест-методи із застосуванням ДФК, ДФКд та HDz
1.2. Методи визначення мікрокількостей Mo, Cu, Zn і Ni у природних об’єктах
1.2.1. Методи визначення молібдену
1.2.2. Методи визначення купруму, цинку і нікелю_
1.2.2. Комбіновані сорбційні методи визначення Cu(II), Ni(II) і
Zn(II)
1.3. Комбіновані сорбційні методи визначення паладію(ІІ)
1.4. Висновки
РоЗДІЛ 2. Експериментальна частина
2.1. Приготування та стандартизація розчинів реагентів. Сорбенти.
2.2. Апаратура
2.3. Вибір модифікаторів, матриць та способу модифікації
2.4. Методики дослідження
2.4.1. Іммобілізація ДФК, ДФКд, Zn(HDz), Fe(HDz), Mn(HDz) на силікагелі та
сорбція іонів металів модифікованими сорбентами
2.4.2. Методи дослідження
2.5. Висновки_
РОЗДІЛ 3. ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА СИЛІКАГЕЛІ
,-ДИФЕНІЛКАРБАЗИДУ, ,-ДИФЕНІЛКАРБАЗОНУ
3.1. Іммобілізація ,-дифенілкарбазону і ,-дифенілкарбазиду на силікагелі
3.2. Взаємодія іммобілізованого ДФКд з іонами металів
3.3. Взаємодія іммобілізованого ДФК з іонами металів
3.4. Висновки
РозДІЛ 4. ХІМІКО-АНАЛІТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІММОБІЛІЗОВАНИХ НА СИЛІКАГЕЛІ
ДИТИЗОНАТІВ Zn(II), Mn(II) і Fe(II)
4.1. Іммобілізація Zn(HDz) на поверхні кремнеземної матриці
4.1.1. Взаємодія Au(І, III), Pt(II, IV) та Pd(II) з іммобілізованими HDz та
Zn(HDz)
4.1.2. Взаємодія Cu(II) i Hg(II) з іммобілізованим Zn(HDz)
4.2. Іммобілізація на силікагелі дитизонатів феруму(ІІ) і мангану(ІІ)
4.2. Взаємодія іммобілізованого манган(ІІ) дитизонату з іонами металів
4.3. Висновки
РОЗДІЛ 5. АНАЛІТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ОДЕРЖАНИХ ТВЕРДОФАЗНИХ РЕАГЕНТІВ
5.1. Визначення молібдену у лікарському препараті та морській солі з
використанням іммобілізованого на силікагелі ,-дифенілкарбазону_
5.2. Сорбційно-спектрофотометричне визначення Pd(II) у сульфатних розчинах
5.3. Визначення купруму у ґрунті та овочах із застосуванням твердофазного
цинк(ІІ) дитизонату
5.4. Визначення Ni(ІІ) іммобілізованим манган(ІІ) дитизонатом
5.5. Висновки
ВИСНОВКИ
Список