Вы здесь

Жанр псалма: ґенеза, адаптація, трансформація

Автор: 
Чотарі Вероніка Аттіловна
Тип работы: 
Дис. канд. наук
Год: 
2009
Артикул:
0409U005424
99 грн
(320 руб)
Добавить в корзину

Содержимое

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ
ЖАНР БІБЛІЙНОГО ПСАЛМА: ГЕНОЛОГІЧНИЙ ТА
ПОЕТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
1.1. Проблема генологічної диференціації та термінологічного
окреслення параметрів жанрового діапазону духовної поезії………………
1.2. Принципи класифікації біблійних псалмів
1.3. Поетологічні аспекти старозаповітної лірики
1.4. Паралелізм як художньо-композиційна домінанта у поетиці
сакральних псалмів
1.5. Методологічні підходи до інтерпретації текстів Книги Псалмів
Висновки до першого
розділу
РОЗДІЛ
ФОРМИ РЕЦЕПЦІЇ КНИГИ ПСАЛМІВ: ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ
2.1. Адаптація Книги Псалмів в українському літературному
просторі. Європейський контекст……………………………….…………….
2.2. Переклад як форма рецепції Псалтиря: канон і
проблема трансформації…………………………………………….
2.2.1. Канонічні переклади біблійних псалмів
2.2.2. Параперекладні жанри адаптації Книги Псалмів
2.3. Специфіка міжсеміотичного перекладу псалмових образів і
мотивів у європейському мистецькому дискурсі
Висновки до другого
розділу
РОЗДІЛ
ҐЕНЕЗА НАЦІОНАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ ЖАНРУ
ЛІТЕРАТУРНОГО ПСАЛМа
3.1. Синтетичні моделі жанрової модифікації літературного псалма: проблема
дифузії жанрів
3.1.1. Псалом-ода
3.1.2. Псалом-елегія
3.1.3. Псалом-дума
3.2. Вияв авторської візії у жанрі літературного псалма
3.3. Ґендерне прочитання біблійних псалмів:
жіноче бачення канонічних текстів
Висновки до третього
розділу
ВИСНОВКИ
ДОДАТОК А: ЛІТЕРАТУРНІ ВЕРСІЇ БІБЛІЙНИХ ПСАЛМІВ
ДОДАТОК B: МІНІАТЮРИ ПСАЛТИРІВ
ДОДАТОК C: ХУДОЖНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ ПЕРЕМОГИ ДАВИДА НАД ГОЛІАФОМ У
ЖИВОПИСІ
ДОДАТОК D: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ «ДАВИД–МУЗИКАНТ» У МАЛЯРСТВІ
ДОДАТОК E: ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МОТИВУ «ДАВИД І ВІРСАВІЯ» У МАЛЯРСТВІ
ДОДАТОК F: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВУ «ДАВИД І САУЛ» У МАЛЯРСТВІ
ДОДАТОК G: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ КНИГИ ПСАЛМІВ У СУЧАСНОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ
МИСТЕЦТВІ
СПИСОК